Besøg af TV2 Nord på tirsdag d.12/6

Det er lykkes juniorafdelingen at få TV2 Nord til at sætte fokus på det ”at sejle” i et afsnit af programmet Outdoor, som er en programserie af 30 min. varighed, der tager seerne med på forskellige naturoplevelser.

Vi syntes selv, at det er lidt af et scoop, at vi har fået dem til at lave et program om det ”at sejle”;) Det er en enestående chance for at gøre lidt reklame for sejlsporten og vores klub.

TV Nord Outdoor besøger Aalborg Sejlklub tirsdag sidst på eftermiddagen, hvor de bl.a. skal snakke med juniorafdelingen, se skolebåden i aktion, H-bådsafdelingen og besøge en kølbåd. De forventer at være på havnen i 2-3 timer. Ud over besøgene hos de overnævnte, vil de rigtig gerne filme noget af stemningen/livet i havnen.

Vi har derfor brug af jeres hjælp til at skabe liv og stemning i Aalborg Sejlklub. Det kan være ved fx

  • Klargøring af masten eller reparation af sejl
  • Hyggestemning i bådene
  • Hyggesnak rundt omkring på havnen
  • Besøg i krabbeklubben
  • Spisning ved grill pladsen

Kom og vær med – Vi håber derfor på at se en masse glade sejlere på havnen tirsdag sidst på eftermiddagen.

Med venlig hilsen
Juniorafdelingen

Luc Ghysels udnævnt til æresmedlem.

Tidligere formand Luc Ghysels

På standerhejsningsfesten den 21-4-18 blev Luc Ghysels – medlem nr. 120 – udnævnt som æresmedlem. Formanden Ole Skjærbæk holdt en tale og begrundede bestyrelsens indstilling med følgende kommentarer:

“Kære Luc

Jeg har fået til opgave at sige et par ord til vores tidligere formand.

Du var i sin tid foregangsmand og en af ildsjælene, der fik samlet Aalborg Sejlklub fra at være spredt over flere havne til at lande klubben, der hvor den er i dag. Det er vi mange der er glade for i dag.

Du er aktiv sejler, et kendt ansigt på havnen og har altid vist stor entusiasme for klubben.

Bestyrelsen har besluttet at anerkende dit virke i klubben gennem årene, ved at udnævne dig til æresmedlem af Aalborg Sejlklub.

Tillykke og rigtig god vind fremover”.

 

Luc er et kendt ansigt på havnen og har i mange år ydet en stor indsats for klubbens etablering i Marina Fjordparken- fra 1978- 1986 som bestyrelsesmedlem og formand. Også efter flytningen har Luc arbejdet engageret for udviklingen af AS, i perioden 2013- 2018 som bestyrelsesmedlem og formand.

Luc vil fremover koncentrere sig om langturssejlads om sommeren og udvalgsarbejde om vinteren.