Alle indlæg af Thyge Steffensen

Folkebådssejler i DEN 806 "Rød Aalborg" og trofast deltager til onsdagssejladserne. Indtil nu har jeg kun vundet hovedkapsejladsen en gang.

Onsdagssejladsen holder opstartsmøde d.11.april kl.19

Onsdagssejlerne kan finde materialet til opstartsmødet ved at følge links herunder.  Gør du det, ved du lidt om aftenens indhold.

Aftalepunkter til opstartsmødet 2018

Banebeskrivelser 2018 og banelængder

Er du forhindret i at møde, kan din båd meldes til nu ved at sende sejlnummer, bådnavn, bådtype samt skippernavn og mobilnummer til steffens@stofanet.dk . Tilmeldingen gælder, når du har sendt startgebyr – 300 kr. – på Mobilpay 64754 (mærket sejlnr. & skippernavn)

Onsdagssejladsernes sidste tur blæste væk.

Vejret var ikke med onsdagssejlerne, da årets sidste sejlads skulle afvikles, lørdag d.30.september. Da middelvindstyrken blev målt til 14 m/sec. på Gøl havn ( og lidt mindre på Aalborg Lufthavn) måtte vi aflyse sejladsen. Vinderne af eftersommerens sejladsserie kan nu ses på sejladsudvalgets side – eller på aktivitetskalenderens opslag for 30.september.

Hovedkapsejladsen 2017

Det er besluttet af onsdagssejlerne at følge traditionen og lægge hovedkapsejladsen  den første lørdag i september, d.v.s. lørdag d.2. september.

Der er skippermøde kl. 10 i klubhuset og løbet starter kl.11. Mere om kapsejladsen vil følge senere. Følg med på facebooksiden “onsdagsejladser i Aalborg”, hvor program og tilmelding vil slået op.

Onsdagssejladserne begynder igen 2.august

Som aftalt ved skippermødet for onsdagssejladserne i maj begynder vi igen, onsdag d.2.august kl. 18. Regler, baner m.m. er uændret i forhold til i foråret, og de kan genopfriskes i “Skippermappen”, version 5.maj. Find den på siden “sejlads” (under “udvalg”).

Nye deltager er meget velkomne. Kontakt mig snarest, så der kan blive plads på sejladsernes resultattavle.

Onsdagssejladsen d.31.maj er aflyst.

Der er varslet hård vind onsdag aften. DMI siger 11 m/sec  i stød 20 m/sec. kl.18. Yr lover “liten kuling” , der flover til “frisk bris”.

Derfor bliver der ikke lagt bøjer ud, og dommerne bliver hjemme . Så jeg lover “hård vind” til dem, der vil på fjorden alligevel. Dog skal de huske, at køkkenet er lukket

Så er der information til “onsdagssejlerne”

Nu er “Skippermappen” med alle informationer til onsdagssejlerne klar på “Sejladsudvalget”. “Skippermappen” udleveres på papir til sejlerne på mødet d.3.maj kl.17.

Vil du være med, så send sejlnummer, bådtype og bådnavn samt skippers navn og mobilnummer til sejladslederen (mig) . Derefter betaler du startgebyr på klubbens betalingsautomat på “Dankort – andre betalinger”. Gem og vis kvitteringen på skippermødet.

Efter sejladsen (start kl.18) sørger Mette & co for varm mad + 1 øl for 50 kontante kroner. Så vil vi fordele køkkentjansen mellem os for resten af forsæsonen.

Resultatet af sejladsen vil blive læst op og kan senere ses på hjemmesiden.

Onsdagssejladserne

Sejladserne starter 3.maj med et skippermøde kl.17 i klubhuset. Er du interesseret i disse træningssejladser, så send allerede nu mail til sejladslederen og oplys sejlnr., bådnavn, bådtype og skippers navn og gerne mobilnummer. Startgebyret oplyses senere og skal være betalt inden 3.maj.