Alle indlæg af Steen Sloth

Luc Ghysels udnævnt til æresmedlem.

Tidligere formand Luc Ghysels

På standerhejsningsfesten den 21-4-18 blev Luc Ghysels – medlem nr. 120 – udnævnt som æresmedlem. Formanden Ole Skjærbæk holdt en tale og begrundede bestyrelsens indstilling med følgende kommentarer:

“Kære Luc

Jeg har fået til opgave at sige et par ord til vores tidligere formand.

Du var i sin tid foregangsmand og en af ildsjælene, der fik samlet Aalborg Sejlklub fra at være spredt over flere havne til at lande klubben, der hvor den er i dag. Det er vi mange der er glade for i dag.

Du er aktiv sejler, et kendt ansigt på havnen og har altid vist stor entusiasme for klubben.

Bestyrelsen har besluttet at anerkende dit virke i klubben gennem årene, ved at udnævne dig til æresmedlem af Aalborg Sejlklub.

Tillykke og rigtig god vind fremover”.

 

Luc er et kendt ansigt på havnen og har i mange år ydet en stor indsats for klubbens etablering i Marina Fjordparken- fra 1978- 1986 som bestyrelsesmedlem og formand. Også efter flytningen har Luc arbejdet engageret for udviklingen af AS, i perioden 2013- 2018 som bestyrelsesmedlem og formand.

Luc vil fremover koncentrere sig om langturssejlads om sommeren og udvalgsarbejde om vinteren.

Livø Jazz Festival 10.-12. august – få havnepladser tilbage!

Til vore sejlende gæster,

“blæsten går frisk over Limfjordens vande” og det gør tilmeldingen også til vores hyggelige Livø Jazz Festival i august, det betyder også at havnen på Livø er ved at være fyldt op og der kun er få bådpladser tilbage.

Er der spørgsmål så ring endelig – tilmelding til havneplads på 2134 1802 hos Luffe.

Læs mere i disse to link:

PLAKATa4-1 

06.04.18LivøJazzNews3