Kategoriarkiv: Forsiden

Dette styrer om indlægget skal med på forsiden under “nyheder”, alternativt kommer det kun med, hvis man vælger denne kategori.

Luc Ghysels udnævnt til æresmedlem.

Tidligere formand Luc Ghysels

På standerhejsningsfesten den 21-4-18 blev Luc Ghysels – medlem nr. 120 – udnævnt som æresmedlem. Formanden Ole Skjærbæk holdt en tale og begrundede bestyrelsens indstilling med følgende kommentarer:

“Kære Luc

Jeg har fået til opgave at sige et par ord til vores tidligere formand.

Du var i sin tid foregangsmand og en af ildsjælene, der fik samlet Aalborg Sejlklub fra at være spredt over flere havne til at lande klubben, der hvor den er i dag. Det er vi mange der er glade for i dag.

Du er aktiv sejler, et kendt ansigt på havnen og har altid vist stor entusiasme for klubben.

Bestyrelsen har besluttet at anerkende dit virke i klubben gennem årene, ved at udnævne dig til æresmedlem af Aalborg Sejlklub.

Tillykke og rigtig god vind fremover”.

 

Luc er et kendt ansigt på havnen og har i mange år ydet en stor indsats for klubbens etablering i Marina Fjordparken- fra 1978- 1986 som bestyrelsesmedlem og formand. Også efter flytningen har Luc arbejdet engageret for udviklingen af AS, i perioden 2013- 2018 som bestyrelsesmedlem og formand.

Luc vil fremover koncentrere sig om langturssejlads om sommeren og udvalgsarbejde om vinteren.

Livø Jazz Festival 10.-12. august – få havnepladser tilbage!

Til vore sejlende gæster,

“blæsten går frisk over Limfjordens vande” og det gør tilmeldingen også til vores hyggelige Livø Jazz Festival i august, det betyder også at havnen på Livø er ved at være fyldt op og der kun er få bådpladser tilbage.

Er der spørgsmål så ring endelig – tilmelding til havneplads på 2134 1802 hos Luffe.

Læs mere i disse to link:

PLAKATa4-1 

06.04.18LivøJazzNews3

Onsdagssejladsen holder opstartsmøde d.11.april kl.19

Onsdagssejlerne kan finde materialet til opstartsmødet ved at følge links herunder.  Gør du det, ved du lidt om aftenens indhold.

Aftalepunkter til opstartsmødet 2018

Banebeskrivelser 2018 og banelængder

Er du forhindret i at møde, kan din båd meldes til nu ved at sende sejlnummer, bådnavn, bådtype samt skippernavn og mobilnummer til steffens@stofanet.dk . Tilmeldingen gælder, når du har sendt startgebyr – 300 kr. – på Mobilpay 64754 (mærket sejlnr. & skippernavn)