AFLYST Kapsejlads for kølbåde i.f.m. Aalborg Regatta AFLYST

kort utilgængelig

Dato/Tid - 16-jun-2018 / 13:00 - 15:00

Hvor? Aalborg Sejlklub - Klubhuset


Tilmeldingsfristen er 6.juni ved onsdagssejladsen. Tilmelding sker ved at betale 50 kr. på Mobilpay 64754 og skriv: bådnavn og sejlnummer. Startgebyret går til præmier , 1 for hver 4. startende båd. Præmieuddeling sker i AS-klubhuset . Ved færre end 10 tilmeldte både  aflyses kapsejladsen, og gebyret tilbagebetales.

Banen er en trekantbane mellem ny bøje (ved roklubberne), bøje 01 (Lindholm Park) og bøje 02 (Lindholm å). Start og mål er ved dommerhuset. Der sejles bagbord rundt, og afhængig af vinden sejles en eller flere runder (a’ 1,6 sm.). Antal runder oplyses ved tal på dommerhuset.

Der sejles “alle-mod-alle” efter respittabel med første start kl.13.00. Tabel og banekort kommer på facebook. Dommeren vil overvåge starttiderne og notere rækkefølgen ved målgang.

Sejladsen er aflyst p.g.a. for få tilmeldte.