Onsdagssejlads

kort utilgængelig

Dato/Tid - 31-maj-2017 / 18:00 - 22:00

Hvor? Klublokale og Køkken


Sejlsdsresultaterne :

Da sejladsen er aflyst, er der ingen resultater at vise. Vi håber, at det så var denne sæsons aflysning !

Køkkentjans : Køkkenpigerne er klar, men maden bliver i fryseren til næste uge. Husk tilmelding til spisningen d. 7 juni, når Mette har lavet et opslag på facebooksiden for onsdagssejlerne,