Ungdomsafdelingens SommerCamp

kort utilgængelig

Dato/Tid - 30-jun-2018 - 2-jul-2018 / 00:00

Hvor? Aalborg Sejlklub - Klubhuset


Sommercamp er en lejr for selvhjulpen jollesejler. Vægten er lagt på sjov, leg og fællesskab på vandet og på land. Yderligere informationer fås ved Ungdomsleder Jakob Marquard tlf. 30 86 42 01.