Historisk tilbageblik

Historisk tilbageblik SejlklubbenForside

Af vand er du kommet _1954 copy   Af vand er du kommet _2014 copy   Af vand er du kommet _skift

Årstal ?

Den 9. september 1899 om aftenen var nogle bådejere i Aalborg samlet for at drøfte de nærmere betingelser for den kapsejlads, de mand og mand imellem havde snakket sig enige om at afholde næste dag. Man havde dog en følelse af, at der ville komme mere system i tingene, hvis der stod en forening bag arrangementet, og så var man resolutte.

Inden mødet sluttede havde man , bogstaveligt talt i den 11. time, stiftet sådan en forening, bestemt at den skulle hedde Aalborg Sejlklub og valgt translatør C. Rasmussen til formand. Så enkelt var det.

Som den ældste af de eksisterende sejlklubber i Aalborg var Aalborg Sejlklub dog ikke den første. Allerede 7 år forinden dannedes “Sejlforeningen Freya”. Den fik kun en ganske kort levetid, men den skal nævnes, fordi der ses en tydelig forbindelseslinje  til Aalborg Sejlklub idet initiativtagerne i 1892 og 1899 i flere tilfælde var de samme.

Reference : Aalborg Sejlklubs 75 års Jubilæumsskrift

Aalborg Sejlklub havde til huse i den nordlige del af Vestre Bådehavn med styrehuset fra Jungshoved som klubhus samt i Skudehavnen.
I 1985 flyttede Aalborg Sejlklub til den funklende nye “Marina Fjordparken” på Skydebanevej i Aalborg Vest.

I årene 1983-1985 havde klubben bådpladser i alle 3 havneafsnit, idet der blev etableret midlertidige faciliteter i Marinaen, inden det færdige anlæg kunne overtages af klubben i 1985.

I 1974 var der indmeldt 98 medlemmer med båd og 25 medlemmer med Joller (OK, Optimist , Pirat, Flipper, Moth mv.)

Medlemstal i 1974 / 2015 :

Aktive 145 /402

Junior 38 /16

Passive 68/25

Æresmedlemmer 5/..

Gæstemedlemmer 0/ ..

Ungdomsmedlemmer 0/6