Onsdagssejladsen d.31.maj er aflyst.

Der er varslet hård vind onsdag aften. DMI siger 11 m/sec  i stød 20 m/sec. kl.18. Yr lover “liten kuling” , der flover til “frisk bris”.

Derfor bliver der ikke lagt bøjer ud, og dommerne bliver hjemme . Så jeg lover “hård vind” til dem, der vil på fjorden alligevel. Dog skal de huske, at køkkenet er lukket

Så er der information til “onsdagssejlerne”

Nu er “Skippermappen” med alle informationer til onsdagssejlerne klar på “Sejladsudvalget”. “Skippermappen” udleveres på papir til sejlerne på mødet d.3.maj kl.17.

Vil du være med, så send sejlnummer, bådtype og bådnavn samt skippers navn og mobilnummer til sejladslederen (mig) . Derefter betaler du startgebyr på klubbens betalingsautomat på “Dankort – andre betalinger”. Gem og vis kvitteringen på skippermødet.

Efter sejladsen (start kl.18) sørger Mette & co for varm mad + 1 øl for 50 kontante kroner. Så vil vi fordele køkkentjansen mellem os for resten af forsæsonen.

Resultatet af sejladsen vil blive læst op og kan senere ses på hjemmesiden.