Møde vedr. kitesurfklub og samarbejde mellem sejlklubber og kitesurfere

Hej alle
Flere sejlklubber i Nordjylland har givet udtryk for at ville styrke muligheder for kitesurfere i regionen omkring den østlige del af Limfjorden. Nogle sejlklubber arbejder allerede aktivt for, at kitesurfere kan være en naturlig del af klubbens liv, mens andre sejlklubber har givet udtryk for gerne at ville samarbejde med kitesurfere i regionen.

Læs videre Møde vedr. kitesurfklub og samarbejde mellem sejlklubber og kitesurfere

Afhentning af fortøjninger m.m.

Havneudvalget har ifølge Havnereglementet indsamlet alt tovværk, fortøjninger o.l. fra broerne i forbindelse med lukning af el og vand den 19. november 2016.

Materialerne kan indtil den 31.12.2016 afhentes på pladsen syd for masteskurene.

Havneudvalget/Bestyrelsen

Ungdomssejlads sæson 2016

Et halvt hundrede fremmødte i form af trænere, ledere, sejlere, forældre og pårørende var tirsdag aften samlet til hyggelig spisning og præmieoverrækkelse for sæson 2016.
En sæson, der blev den hidtil mest lovende i mange år, når det drejer sig om tilgang til ungdomssejlads i Aalborg Sejlklub.
Her ses holdet samlet foran trappen i Aalborg Sejlklubs klublokale.
Om det er TV-serien “Mod fjerne kyster” og/eller Olympiaden med god dækning af jollesejladser, der er årsagen til den positive udvikling vides ikke, men en stor del skyldes billedeafboernsikkert et kontinuerligt og dygtigt arbejde fra en fast stab af ledere og trænere, og en utrættelig kapsejladsdommer og baneleder, der har præsteret langt ud over det rimelige
Dette sammen med engagerede forældre danner en god platform for de mange nye børn i klubben.

S/Y BARE LYKKE

S/Y BARE LYKKE” en fantastisk tur til Middelhavet med en fantastisk fortæller, Jens og Vitter fortæller om turen af floder og kanaler. Tanker, overvejelser, fravær, nærvær i forhold til realisering af drømmen.

Tilmelding ikke nødvendig. Kaffe og kage kr. 25,-

AS klubhus søndag den 13. november 2016 kl. 1400