Klubben

Her i Aalborg Sejlklub Ungdomsafdeling er det vores formål, at 

  • skabe sejlere for livet.
  • gøre det sjovt at komme på havnen såvel på land som på vandet.
  • have godt sømandskab dvs. sikkerhed til søs, udvise praktisk, moralsk og etisk god opførsel.
  • bidrage til at opbygge gode kammeratskaber.
  • opfordre til kapsejllads og opstille gode rammer her til.
  • fastholde og tiltrække nye sejler.