Ny formand tager fat på gammelt problem

posted in: Forsiden | 0

Mandag den 28. maj om aftenen var repræsentanter for sejlklubbens andelsforeninger og Aalborg Sejlklubs bestyrelse inviteret til fællesmøde i klubhuset.

Invitationen kom fra Aalborg Sejlklubs nye formand, Ole Skjaerbaek, som generelt forsøger at indføre mere åbenhed og imødekommenhed i samspillet mellem klubbens medlemmer og bestyrelsen.

Formålet med mødet var at høre andelsforeningernes holdninger til den tidligere bestyrelses indgåede brugsaftale med ANF *) og de udkast til brugsaftaler mellem andelsforeningerne, som blev fremsendt af bestyrelsen i marts måned i år.

Den gennemgående holdning i andelsforeningerne var skuffelse og forundring over, at ANF nu skal blandes ind i detailreguleringen af andelsforeningerne. Bestyrelsens fremgangsmåde blev bl.a. betegnet som udemokratisk i forhold til medlemmerne og som suverænitetsafgivelse til ANF.  Hele forløbet er endvidere i strid med beslutningen/aftalen ved generalforsamlingen i 2015, om at brugsaftaler skal udarbejdes i samarbejde mellem klubbens bestyrelse og andelsforeningerne.

Bestyrelsens repræsentant i ANF, Peder N. Andersen gav udtryk for, at det ville have været uoverskueligt at forhandle en løsning med andelsforeningerne, når han samtidigt skulle få aftalen på plads i ANF regi.

 Der var forståelse for, at det på flere områder er nødvendigt med regler omkring værdifastsættelse af bygningerne, ligesom der skal være regler, der forhindrer spekulation i at eje en andel eller udleje andele.  Men sådanne regler, der i øvrigt allerede findes i de fleste andelsforeningers vedtægter, bør holdes internt i klubben.

Andelsforeningerne vil nu i fællesskab arbejde videre med forslagene for at nå frem til en udformning, der kan fungere for alle parter og godkendes på en generalforsamling i Aalborg Sejlklub til næste år.

Uanset det endelige udfald af en aftale, slog Ole Skjærbæk fast, at eventuelle nye regler ikke vil få tilbagevirkende kraft for nuværende andelshavere.

/gmj

*) ANF = Aalborg, Nørresundby Fritidshavne