Udvalg i sejlklubben

Udvalg SejlklubbenForside

I Aalborg Sejlklub varetages alle funktioner via et antal udvalg.

Hvert udvalg består af en fra bestyrelsen plus et antal medlemmer, afhængig af arbejdsmængden. Nedenfor listen af vores udvalg i alfabetisk rækkefølge:

Udvalg

Ansvarlig

Formål

Aktiviteter  Søren Bak

aktivitetsleder@aalborg-sejlklub.dk 

Aktivitetsudvalget udvikler, driver og sikrer medlemsaktiviteter i Aalborg Sejlklub, f.eks. vinterforedrag, standerhejsning, fester og fredagsbar.
Arbejdsfrie Christian Gram

huset@aalborg-sejlklub.dk

De arbejdsfrie varetager på frivillig basis forskellige opgaver med vedligehold og udvikling af havn og klubhus i Aalborg Sejlklub.
Handicap Knud Rune Andersen

knudrune@stofanet.dk

Handicapudvalget er ansvarlig for al handicapsejlsport i Aalborg Sejlklub.
Havn Claes Strue

fartoej@aalborg-sejlklub.dk

Havneudvalget er ansvarlig for alle aktiviteter vedrørende havnen, herunder havnens tilstand, pladser samt optagning og isætning af både.
Junior Jolle Jakob Marquard

jolleleder@aalborg-sejlklub.dk

Junior- Jolle-udvalget er ansvarlig for aktiviteter, der fastholder og gerne udvider antallet af junior- og jollemedlemmer i klubben.
Hus Christian Gram

huset@aalborg-sejlklub.dk

Husudvalget er ansvarlig for alle husrelaterede aktiviteter. Det omfatter også reservation af lokaler.
Kølbådsafdeling Ib Johansen

koelbaad@aalborg-sejlklub.dk

Kølbådsudvalget varetager Aalborg Sejlklubs kølbåde, såsom H båd og Ynglinge.
Sejlads Thyge Steffensen

steffens@stofanet.dk

Sejladsudvalget er ansvarlig for alle kapsejladsrelaterede aktiviteter.
Legeplads Ole Skærbæk

formand@aalborg-sejlklub.dk

Udvalget så på hvad sejlklubben kan gøre for at skabe udfordrende leg- og opholdsmuligheder i havnen for sejlernes og gæsters børn. udvalget er pt. på stand-by.
Uddannelse Hans Jørgen Simoni

uddannelse@aalborg-sejlklub.dk

Uddannnelsesudvalget er ansvarlig for alle sejlerskole- og andre uddannelsesrelaterede aktiviteter herunder div. kurser.
WEB Steen Sloth

webmaster@aalborg-sejlklub.dk

WEB-udvalget er ansvarlig for alle WEB-relaterede aktiviteter, der sikrer en nem og hurtig kommunikation med medlemmerne.