Bygningsafdelingen

Christian Mygdal Gram
Tlf: 22781151
cmg@aalborg-sejlklub.dk

Havneafdelingen

Claes Strue
Tlf: 28933378
cst@aalborg-sejlklub.dk

Thyge Steffensen

Kapsejladsafdelingen
Tlf: 40448146
tst@aalborg-sejlklub.dk

Steen Frederiksen

Aktivitetsafdelingen
Tlf: 28933378
sfr@aalborg-sejlklub.dk

Gunnar Munk Jørgensen

Media & PR afdelingen
Tlf: 40842700
gmj@aalborg-sejlklub.dk

Jakob Marquard

SUP Board-afdelingen
Tlf:30864201
jma@aalborg-sejlklub.dk