Årets gang i kølbådsafdelingen:

Februar – marts Tilmelding af nye deltagere
Start april  Introduktionsmøde – holdsammensætning
Sidste del af april  Klargøring, søsætning og rigning af H-bådene.   Det forventes at årets deltagere medvirker.
Starten af maj  De ugentlige sejladser starter
Juni  Sejladserne fortsætter
Juli  Sommerferie H-bådene kan lejes
August  Sejladserne fortsætter
September  Sejladserne fortsætter
Til midt i oktober  Sejladserne fortsætter
Sidst i oktober  Bådene tages på land og vinterklargøres.