Kort beskrivelse af Den Grønne Hal

Fælleshal for 16 både bygget i efteråret 1996 og er således den ældste andelsforening i Aalborg Sejlklub. I et hjørne af hallen er der bygget værksted, ovenpå mødelokale/systue.

Bådene står i 4 rækker med overlap og på skrå i egne bådvogne på hjul. Vi har en ældre Ferguson traktor som benyttes til at transportere bådene til og fra traveliften. Vedligeholdelse af hal klarer vi selv ligesom årlig rengøring og oprydning .

Fakta om Den Grønne Hal

Årstal for færdiggørelse: 1996
Byggeriets størrelse 20 x 45 meter = 900 m2.
Basispris pr. 1/1-2019: kr. xxxx
Pris for andel: kr. 7.500 pr løbende meter total bådlængde incl badeplatform og bovspryd.
Indskud pr. andel: kr. 5.000
Årligt kontingent: kr. 1.500 (dækker fælles strømforbrug, forsikringer vedligehold m.m)
I alt til fordeling mellem andelshavere: 167,35 løbende meter.
Tillægsværdi for dokumenterede forbedringer: maksimalt 50% af basisværdien.

Du kan også blive andelshaver

For at blive andelshaver og få plads i Den Grønne Hal, skal du skrives op på andelsforeningens venteliste.

Pris for optagelse på ventelisten er kr. 100 pr år. For at kunne optages på ventelisten, skal du være medlem af Aalborg Sejlklub og have en land- og vandplads.

Kontakt formanden hvis du har spørgsmål eller ønsker at blive skrevet på ventelisten. Da Den Grønne Hal er et stort rum, tager vi forbehold for at bådene skal passe størrelsesmæssigt til de bestående medlemmers både. Det betyder, at hvis den der står øverst på ventelisten har en båd, der er for stor til at være i hallen sammen med de bestående medlemmers både, vil nummer 2 på ventelisten få tilbudt pladsen.

Kontakt information

Formand: Peter Jacobsen, tlf: 40591374, e-mail: Peter Jacobsen

Venteliste Vedtægter Husregler