Standard bådstativer anvendt i Aalborg Sejlklub

                                                                 

Aalborg Sejlklub anvender specialfremstillede bådstativer, som bedst sikrer båden ved optagning og søsætning, under landtransport, samt stabilitet ved opbevaring på land.

Der kan enten købes 20 årig brugsret til stativet, eller det kan lejes – priserne fremgår af prislisten for medlemmer, så du kan regne lidt på hvad der bedst kan betale sig for dig.

Regneeksempel på økonomien for et 6T bådstativ m. 2 bukke:

Købspris for brugsretter: 12.250,-.    Alternativt leje: 1.030,- pr. år. For en brugsperiode på 12 år, vil køb være mest økonomisk. For en 20 års periode vil der være sparet 8.350,- hvis der blev købt fremfor lejet. I eksemplet indgår ikke renter.

Hvis du køber en brugsret afskrives den over 20 år, hvorefter du skal beslutte for de efterfølgende år.

Stativerne har 4 størrelser:

  • både under 3T
  • både mellem 3T og 6T
  • både mellem 6T og 12T
  • både og op til 18T.

Dertil kommer tilbehør som bukke mv., som bestilles så de passer til din bådtype. Når størrelse og tilbehør er fastlagt, vil det fremgå af den registrering der foretages i bookingsystemet, således at du ved næste booking af optagning ikke skal tænke på det. Når din båd tages op, ved havneassistenten præcis hvad der skal anvendes af bukke mv., og dagens optagninger planlægges dagen i forvejen af havneassistenten. Det er grunden til, at man ikke lige kan komme og bede om optagning i sidste øjeblik.

Politikken om anvendelse af disse specialstativer betyder, at hvis du i stedet vil bruge eget bådstativ eller vogn, vil foreningens travelift sætte din båd i dit stativ på optagningspladsen, men transport af båden derfra skal, du dels selv sørge for, og gøre det umiddelbart efter optagning. Ved søsætning skal du anbringe dit stativ umidelbart før liftføreren søsætter din båd. Bemærk, at ansvaret for evt. skader under operationen alene er dit.