Skal du sejle gennem Limfjorden mellem Hals og Thyborøn, er der i alt 4 broer, der skal åbnes, hvis du har mast på båden. Der er yderligere nogle stykker, der enten er høje nok (Sallingsundbroen), eller ikke ligger i vejen for direkte gennemsejling af Limfjorden.

To broer ligger ved Aalborg, nemlig Jernbanebroen og Limfjordsbroen. En ved Aggersund (Løgstør), en ved Oddesund (nord for Struer). Vilsundbroen ligger på vestsiden af Mors (syd for Thisted), og endelig er der Sallingsundbroen på østside af Mors.

De følgende oplysninger er opdateret november 2015 – med forbehold for fejl og “forældelse” – så check ved de enkelte link.

Signaler

Hvis du ønsker en bro åbnet, så brug signalflag “N”.

image

Du kan også ringe til brovagten, eller kalde på VHF, kanal 16.

Erfaringen er at når du nærmer dig broen og sætter signalflag N, så åbnes den på de angivne tidspunkter.

Lyssignaler fra broen er:

  1. Et rødt lys: Ingen gennemsejlning
  2. To røde lys: Gennemsejling fra øst
  3. Tre røde lys: Gennemsejling fra vest

Blinkende lys betyder: “intention om at åbne”.

2 eller 3 faste lys betyder: Sejl!

Nedenfor er alle limfjordsbroerne oplistet med henvisning til de officielle data.

Google maps

Broer der kan åbnes

Limfjordsbroen

Limfjordsbroen er vejbroen, der forbinder Aalborg med Nørresundby, og det er den første bro, du skal passere, hvis du kommer fra øst.

Vejbroen åbner i sommerperioden som udgangspunkt for lystsejlere hver hele time, dvs. kl. 05.00, 06.00, 07.00 osv. frem til kl. 20.00 og 21.00. Der er dog enkelte tider den ikke åbner, nemlig ved myldretid morgen og eftermiddag. Se de præcise tider her: Limfjordbroens åbningstid eller Visit Aalborg

Gennemsejlingshøjden ved lukket bro er 9.5 meter ved det centrale brofag, som er 30 meter bredt. Vær opmærksom på, at der kan være strøm, men sjældent over 1.5-2 knob.

Limfjordsbroen i myldretiden, set fra sydvest mod nordøst
Limfjordsbroen i myldretiden, set fra sydvest mod nordøst

Jernbanebroen

Jernbanebroen ligger meget tæt på Limfjordsbroen og følger som udgangspunkt vejbroen mht. åbningstider. Hvis der er meget togdrift, kan gennemsejling dog blive forsinket. Se nærmere her: Jernbanebroens åbningstider.

Gennemsejlingshøjden ved lukket bro er 3.4 – 4.4  meter ved det centrale brofag, som er 29 meter bredt. Der kan være strøm, men sjældent over 1.5-2 knob

Jernbanebroen ved Aalborg set fra vest mod øst
Jernbanebroen ved Aalborg set fra vest mod øst

Aggersundbroen

Ca. 20 sømil vest for Aalborg og ca. 3 sømil nord øst for Løgstår ligger Aggersundbroen. Den åbner hver 30 minut kl. hel og halv. Åbningstider: Aggersundbroen.

Højden ved lukket bro er 5.4 meter og bredden er ca. 30 meter. Der kan være strøm, men sjældent over 2 knob.

Aggersundbroen fra vest mod øst
Aggersundbroen set fra vest mod øst
Aggersundbroen set fra øst
Aggersundbroen set fra øst

Oddesundbroen

Lige vest for nordspidsen af Venø ligger Oddesundbroen, der forbinder Thyholm med “fastlands” Jylland. Den ligger ca. 20 sømil fra Thyborøn, så den skal også passeres på vej ud i Vesterhavet.

Højden ved lukket bro er 5 meter og den åbner for lystfartøjer hvert 30 minut, kl xx.15 og xx.45. Bemærk dog at tidsrum for lystfartøjer er begrænset til 06.00 til 17.30. Se her: Oddesundbroen.

Oddesundbroen fra øst mod vest
Oddesundbroen fra øst

Vilsundbroen

Tager du turen rundt om Mors, skal du passere Vilsundbroen lidt syd for Thisted. Dvs. på vestsiden af Mors. Broen har en uåbnet højde på 3.75 meter og er ca. 30 meter bred, se mere her: Vilsundbroen.

Broen åbner normalt når man kommer sejlende og broflaget er sat.

Vildsundbroen fra syd
Vildsundbroen set fra syd

Andre Limfjordsbroer

 

Sallingsundbroen

Broen forbinder Salling og Mors, og med en højde på 26 meter kan de fleste lystbåde gå igennem. Bredden er omkring 60 meter.

Sallingsundbroen
Sallingsundbroen set fra nord