Lokaler Klubhuset SejlklubbenForside

25.11.2015 – Bestyrelsen

Medlemmer kan låne klubbens lokaler til egne, ægtefællers eller samboers runde fødselsdage og jubilæer på nedenstående betingelser:

 1. Klubrelaterede aktiviteter har fortrinsret fremfor private/eksterne aktiviteter.
  • Hvis de klubrelaterede aktiviteter reserverer lokaler 2 måneder eller mere før en aktivitet må den private/eksterne reservation vige.
  • Er der mindre end 2 måneder til aktiviteten står den private reservation ved magt.
 2. Alle arrangementer i klubbens lokaler er åbne for alle medlemmer.
 3. Husinspektøren kan efter bestyrelsens retningslinjer udlåne klubbens lokaler til aktive medlemmers, ægtefællers eller samboers runde fødselsdage og jubilæer. Det er en betingelse, at medlemmet opfylder vedtægternes §7 om stemmeret.
 4. Kun undtagelsesvis kan klubbens lokaler bruges til private formål i sejlsæsonen mellem standerhejsningen og afrigger festen.
 5. Der udleveres en nøglebrik og en nøgle til rengøringsmaterialer.  Nøglebrikken kan låse følgende døre op:
  • Mødelokale for adgang til musik.
  • Omklædning damer for adgang til rengøringsmaterialer.
  • Køkkendør.
  • Hoveddør samt sætte denne ulåst indtil kl. 01.00.
 6. Under brugen, skal de af brandmyndighederne anviste flugtveje holdes frie, som vist på opsatte flugtvejsskema.
 7. De lånte lokaler afleveres efter brug, skal følgende være gjort:
  • I køkkenet skal brugt service og køkkenredskaber være vasket og sat på plads i skabe, køleskabe og frysere skal være tømt og rengjorte, komfuret med ovn og opvaskemaskinen skal være rengjort, køkkenbordet skal være rengjort og gulvet vasket. Affaldsspanden skal være tømt, og tomme flasker mm skal være fjernet.
  • I klublokalet skal borde sættes på plads og aftørres, og gulvet skal fejes og vaskes.
  • På toiletterne skal gulvene vaskes, toiletter og håndvask skal rengøres, og papirkurve skal tømmes.
  • Gangene skal gulvet fejes og vaskes, og affaldsspande skal tømmes.
  • Rengøringsmaterialer findes i aflåst rum i damernes omklædning. Nøgle til rummet er sammen med den udleverede brik.Efter låsning af køkken, mødelokale, damernes omklædning samt yderdør afleveres/lægges nøgle i postkassen ved havnekontoret.

Brug af sejlklubbens lokaler til andre formål:

 1. Sejlklubbens samarbejdspartnere kan i særlige tilfælde låne klublokalerne til andre formål end sejlerrelaterede – efter ovennævnte regler.
 2. Ønsker samarbejdspartnere at afholde arrangementer af social karakter skal dette arrangeres i samarbejde med Aalborg Sejlklub.
 3. Ved brug af klublokalerne til ekstern aktivitet hvor der kræves køkken opkræves en serviceafgift på 1000,- kr. Udlån af lokaler til ekstern aktivitet skal forhåndsgodkendes af bestyrelsen.