Aalborg Sejlklub tilbyder navigationskursus til Duelighedsbevis.

På dette kursus opnår du den viden, der er nødvendig for at kunne bestå den teoretiske del af duelighedsprøven.

Du lærer blandt andet at beregne kurser, korrigere for deviation og misvisning, foretage pejlinger og udsætte stedlinier på søkortet, så du selv kan bestemme din position. Desuden lærer du søvejsregler i henhold til de internationale regler for trafik til søs. Du får kendskab til nødsignaler, havmiljøloven m.m.

Kurset er tilrettelagt så nye sejlere – næsten uanset alder og forudsætninger – kan følge med.

Når både den teoretiske og praktiske prøve er bestået, får du samtidig  ret til at føre en speedbåd.

 Duelighedsbeviset gælder også som ”speedbåds-kørekort”.