Formøde for onsdagssejlerne

Kort utilgængelig

Dato/Tid - 10-apr-2019 / 19:00 - 21:00

Hvor? Klublokale og Køkken


Sejladsbestemmelserne gennemgås og en masse praktiske ting aftales. Tilmelding og betaling af startgebyr er nu mulig.