Fredagsbar

Kort utilgængelig

Dato/Tid - 8-feb-2019 / 16:30 - 18:30

Hvor? Aalborg Sejlklub - klublokalet


Værter: Ilse & Folke

Gule ærter og underholdning.

Om tilmelding, se senere på hjemmesiden.