Referat af ordinær generalforsamling 19. marts ’19 – og tillige vedtægter

posted in: Forsiden | 0

Så foreligger referatet, og de nye vedtægter!

Referat:
http://www.aalborg-sejlklub.dk/wpas/wp-content/uploads/2019/03/Referat-Generalforsamling-19-3-19.pdf

Vedtægter: http://www.aalborg-sejlklub.dk/wpas/wp-content/uploads/2019/03/Vedtægter-Aalborg-Sejlklub-2019.pdf

Kære medlemmer af Aalborg Sejlklub

Vi indkalder hermed til  ordinær generalforsamling tirsdag d. 19. marts 2019 kl. 19:00.

Jeg vil minde om, at det er super vigtigt at du møder op, da det jo er generalforsamlingen, der suverænt beslutter hvilken kurs vores fælles klub skal følge.

Der er store ting på programmet, så vi håber rigtig mange møder op og deltager i debatten om vores fælles klubs fremtid.

Der er i år en række ændringsforslag til vedtægterne, der skal behandles. Der er forslag lige fra mindre redaktionelle rettelser til større betydningsfulde ændringer. Det kan lyde kompliceret, men der følger en “læsevejledning” med, så vi hurtigt kan komme frem til de paragraffer, der kræver en grundigere debat.

Et stort fremmøde på klubbens generalforsamlingen sikrer at mange er med til at bestemme, hvilken kurs klubben skal styre efter. Jeg sætter stor pris på den direkte kommunikation vi har haft på de seneste møder, hvad enten det er spørgsmål, ros eller ris. Vi har lagt et stort arbejde i forberedelserne til årets generalforsamling og vil gøre alt hvad vi kan for at skabe rammerne for et rigtig godt møde.

Som jeg fortalte om på den ekstraordinære generalforsamling, har vi nu en afdelingsleder på plads i hver af vores 11 afdelinger, hvilket allerede nu giver bonus i form af visioner, planer, aktiviteter, sponsorater mm. – en organisation som jeg rigtig gerne vil arbejde videre med. Men der er brug for dig, til at være med til at sætte det rigtige hold.

Din stemme er vigtig!

DAGSORDEN:

1) Valg af dirigent og stemmetællere.

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne år.

4) Fastsættelse af indskud og kontingent for det indeværende år.

5 Fremlæggelse og godkendelse af budget for det indeværende år.

6) Behandling af indkomne forslag.

    a) Forslag til vedtægtsændringer, bestyrelsen

b) Forslag til vedtægtsændringer, medlemmer

7) Valg af formand – (Lige år = ikke på valg)

8) Valg af kasserer – (Ulige år = Torben M. Frandsen på valg)

9) Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg:
Thyge Steffensen
Kirsten Ahlgren
Kuno Engler
Gunnar Munk Jørgensen
Steen Frederiksen
Steen Sloth

    Ikke på valg:
Jakob Marquard

10) Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen.

11) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

12) Eventuelt.

Her kan du downloade bilag til dagsordenen:

Bestyrelsens årsberetning >>>
Regnskab for 2018 og budget for 2019 >>>
Vedtægter 2017 >>>
Forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen >>>
Forslag til vedtægtsændringer fra et medlem >>>

Hvis du har spørgsmål vedr. dagsordenen eller generalforsamlingen, er du altid velkommen til at ringe eller skrive til en af os i bestyrelsen eller henvende dig til klubbens kontor.

Vi ses i klubben og om ikke før, så på gensyn d. 19. marts.

På vegne af hele bestyrelsen

Med venlig hilsen
AALBORG SEJLKLUB

Ole Skjaerbaek
Formand