Punkt 1: Respitstart-tider for aftensejlads d.12.september (7.sejlads) :

DMI siger , at vinden bliver fra vest og af “middel” styrke. Derfor er starttidspunktet for hver bådtype som vist i tabellen (linket til -) i gul søjle !

Start- og mållinje er som altid, og banen er denne aften som start 1, bane 3 – d.v.s.

Start – 2B – 3S – 4B – 2S – 3S – 2S – Mål (I alt 8,4 sm)

Respitstart ved onsdagssejladsen

Thyge Steffensen
Tlf: 40448146

naestformand@aalborg-sejlklub.dk

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Punkt 2: Indbydelse til distancesejladsen , “hovedkapsejladsen”:

 

Tidspunkt :  Lørdag d. 1.september – med start kl. 10 for første & langsomste  båd. .

Sejladsen :  Der sejles en “op-ned”/ ud-hjem-bane.

– Der sejles “alle mod alle”.

– Den enkelte båds starttidspunkt (efter DH-handicap) kan ses her : Respitstart ved distancekapsejladsen .

Banebeskrivelse :

Start og mållinje ud for Marina Fjordparkens indsejling  ( mållinjen ved onsdagssejladsen) .

Vendemærket er østligste røde kost ved Hummerbakken ved indsejling til Nibe Bredning. (Vist på kortet nedenfor). Sejl BB om mærket, især hvis der er trængsel. Øvrig farvandsafmærkning skal respekteres.

Tilmelding sker på et facebook-opslag på ”Onsdagssejladser i Aalborg”. og gerne senest onsdag d.29.august a.h.t. morgenkaffe og rundstykker ved skippermødet..

Startgebyr : 25 kr. (til morgenkaffe og præmien) indsættes på Aalborg Sejlklub’s Mobilpay-nummer 64754 – gerne før eller ved skippermødet.  Husk Skippernavn, sejlnummer og bådtype.

Skippermøde kl. 9.15 (ca.) , hvor bådenes starttidspunkt meddeles, Dette vil også kunne læses på facebook: ”Onsdagssejladser i Aalborg”  .

Præmieuddeling sker ved afslutningen, når sidste båd er tilbage i Aalborg Sejlklub.

Sejladsbestemmelserne : Et passende uddrag af reglerne fra onsdagssejladserne i AS .

M.v.h.  Thyge Steffensen, sejladsleder 40448146

Hvor ligger dagens vendemærke, tilpasset den meget lette vind. :