Sæsonstart  d.10.april kl.19 i Aalborg Sejlklubs mødelokale :

 Ved denne sammenkomst vil vi, når gensynsglæden er overstået, og vi har sagt velkommen til nye deltagere gå roligt gennem sejladsbestemmelserne for 2019. Se dem her:

http://www.aalborg-sejlklub.dk/wpas/wp-content/uploads/2019/04/SEJLADSBESTEMMELSER-2019-endelige-version.pdf

Banebeskrivelse er nu tilføjet her : Tillæg A Banebeskrivelser 2019 – endelig udgave   og Tillæg B : Banekortet er her

og få de ønskede regler forklaret på mødet. Bestemmelserne er skrevet sammen på baggrund af flere års forsøg, så vi ændrer dem kun nødtvungent.

Tilmelding og betaling af startgebyr : Du kan melde dig til onsdagssejladserne på mødet eller sende mail til mig (sejladsleder). Hvis du ikke står på min liste fra sidste år, vil jeg gerne have oplyst :  Sejlnummer, bådnavn, bådtype, skippers navn og mobilnummer. Snarest efter mødet vil jeg gerne have startgebyret 300 kr. betalt på : Mobilpay nr.64754 (Aalborg Sejlklub). Husk at skrive sejlnummer og skippernavn på betalingen. Derefter mangler du kun at få båd og mandskab klar til onsdag d. 1.maj kl.18.

Møde efter hver onsdagssejlads : Som altid vil vi mødes efter sejladsen over aftensmad og oplæsning af resultaterne. Vi skal på mødet d.10.april have sat en liste sammen over bådbesætninger, der kan yde helt nødvendig hjælp til dommeren og til køkkenchefen en aften i forårssæsonen.

Thyge Steffensen, sejladsleder

Tlf: 40448146

steffens@stofanet.dk 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Punkt 2: Indbydelse til distancesejladsen , “Hovedkapsejladsen”:

Hvis der opbakning til det, gentager vi “Hovedkapsejladsen”  i 2019 efter samme regler som i 2018. Har du glemt hvorledes dette gik for sig, kan du læse videre nedenfor.

Tidspunkt :  Lørdag d. 7.september 2019 – med start kl. 10 for første & langsomste  båd. .

Sejladsen :  Der sejles en “op-ned”/ ud-hjem-bane.

– Der sejles “alle mod alle”.

– Den enkelte båds starttidspunkt (efter DH-handicap) kan ses her : Respitstart ved distancekapsejladsen .

Banebeskrivelse :

Start og mållinje ud for Marina Fjordparkens indsejling  ( mållinjen ved onsdagssejladsen) .

Vendemærket er østligste røde kost ved Hummerbakken ved indsejling til Nibe Bredning. (Vist på kortet nedenfor). Sejl BB om mærket, især hvis der er trængsel. Øvrig farvandsafmærkning skal respekteres.

Tilmelding sker på et facebook-opslag på ”Onsdagssejladser i Aalborg”. og gerne senest onsdag d.28.august a.h.t. morgenkaffe og rundstykker ved skippermødet..

Startgebyr : 25 kr. (til morgenkaffe og præmien) indsættes på Aalborg Sejlklub’s Mobilpay-nummer 64754 – gerne før eller ved skippermødet.  Husk Skippernavn, sejlnummer og bådtype.

Skippermøde kl. 9.15 (ca.) , hvor bådenes starttidspunkt meddeles, Dette vil også kunne læses på facebook: ”Onsdagssejladser i Aalborg”  .

Præmieuddeling sker ved afslutningen, når sidste båd er tilbage i Aalborg Sejlklub.

Sejladsbestemmelserne : Et passende uddrag af reglerne fra onsdagssejladserne i AS .

M.v.h.  Thyge Steffensen, sejladsleder 40448146