Punkt 1: Sæsonafslutning – lørdagssejladsen d.29.september :

Starten går kl.10.00 for start 3(Flagløbet) , kl.10.05 for start 1 og kl.10.10 for start 2 (sædvanlig rækkefølge).

Banen er nr.3 og vinden middel fra vest (if. DMI). Dommertårnet signalerer kun med hornsignaler (P.g.a. kun en dommer).

Det traditionelle skippermøde/morgenkaffe før afgang er aflyst, indtil jeg finder folk til at organisere dette.

Frokost og præmieuddeling begynder kl.13. Vibeke serverer frokost til de tilmeldte på facebookopslaget. (Har man ikke meldt sig til, får man måske en tudekiks ! ). Der er tradition for at “hatten” går rundt til køkkenfolket inden præmieuddelingen.

Thyge Steffensen

Tlf: 40448146

steffens@stofanet.dk 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Punkt 2: Indbydelse til distancesejladsen , “hovedkapsejladsen”:

 

Tidspunkt :  Lørdag d. 1.september – med start kl. 10 for første & langsomste  båd. .

Sejladsen :  Der sejles en “op-ned”/ ud-hjem-bane.

– Der sejles “alle mod alle”.

– Den enkelte båds starttidspunkt (efter DH-handicap) kan ses her : Respitstart ved distancekapsejladsen .

Banebeskrivelse :

Start og mållinje ud for Marina Fjordparkens indsejling  ( mållinjen ved onsdagssejladsen) .

Vendemærket er østligste røde kost ved Hummerbakken ved indsejling til Nibe Bredning. (Vist på kortet nedenfor). Sejl BB om mærket, især hvis der er trængsel. Øvrig farvandsafmærkning skal respekteres.

Tilmelding sker på et facebook-opslag på ”Onsdagssejladser i Aalborg”. og gerne senest onsdag d.29.august a.h.t. morgenkaffe og rundstykker ved skippermødet..

Startgebyr : 25 kr. (til morgenkaffe og præmien) indsættes på Aalborg Sejlklub’s Mobilpay-nummer 64754 – gerne før eller ved skippermødet.  Husk Skippernavn, sejlnummer og bådtype.

Skippermøde kl. 9.15 (ca.) , hvor bådenes starttidspunkt meddeles, Dette vil også kunne læses på facebook: ”Onsdagssejladser i Aalborg”  .

Præmieuddeling sker ved afslutningen, når sidste båd er tilbage i Aalborg Sejlklub.

Sejladsbestemmelserne : Et passende uddrag af reglerne fra onsdagssejladserne i AS .

M.v.h.  Thyge Steffensen, sejladsleder 40448146

Hvor ligger dagens vendemærke, tilpasset den meget lette vind. :