Aalborg Sejlklub vil gerne tilbyde medlemmerne, og andre sejlerfolk, forskellige sejlerrelevante kurser, og i 2019 gennemfører vi på forsøgsbasis en række nye kurser. Dette forsøg indebærer, at kursusdeltagere som ikke er medlem af Aalborg Sejlklub i 2019 ikke skal betale gæstemedlemsskab for netop disse kurser.

Fra foråret 2019 gennemfører Aalborg Sejlklub i samarbejde med Himmerlands Sejlerskole og SRC-kurser følgende kurser:

Forår 2019:

 

VHF/SRC kursus 3 kursusaftener, 1 kursusdag inkl. prøve NB: kurset er udsat til efteråret grundet for få deltagere.

Datoer:

Tirsdag den 28. maj 2019 Kl. 19.00 – 22.00. Tilmelding til prøve gøres den første aften.

Tirsdag den 4. juni 2019 Kl. 19.00 – 22.00.

Tirsdag den 11. juni 2019 Kl. 19.00 – 22.00.

Lørdag den 15. juni 2019 kl. 8.30 – 17.00. Der afholdes tillige prøve denne dag.

Sted: Aalborg Sejlklub

Pris: 1.250,- for AS-medlemmer, gæstemedlemmer på frit gæstemedlemsgebyr i 2019

Prisen inkludere nødvendige materialer, kaffe.

Indbetales på konto 7441 – 0001007284 (bindende tilmelding)

Søfartsstyrelsens gebyr for prøve: kr. 504,00

Tilmelding på mail til kontor@Aalborg-Sejlklub.dk Sidste frist for tilmelding er den 23/5-2019.

For yderligere information: http://www.src-kurser.dk/kurser.htm

SRC-kurser, tlf.: 61711782

 

Efterår 2019:

Lær at sejle din egen nye båd bedre og sikrere.

I ”de gamle dage” startede et sejlerliv med en lille plasticbåd i drengens badekar! Senere blev det Optimistjolle, så lidt træning i forældrenes båd, og derefter købtes den første lille sejlbåd, som over en årrække blev udskiftet med stadig større både, indtil man en dag stoppede ved en 40 fods yacht, med 3 kahytter! Man lærte teknikken ved en sejlbåd stille og roligt. I dag er der folk, som springer alle disse mellemregninger over, og starter sejlerlivet i den store båd, hvilket kan give nogle en del udfordringer, og måske utryghed (for ægtefællen)

Sejlerskolen tilbyder derfor et en-til-en kursus for sejlere, som har lyst og behov for, at lære deres nye båd hurtigere, sikrere og bedre at kende. Kurset afvikles i anden halvdel af august, og udover en aften i vores undervisningslokale, foregår hele kurset udelukkende i din egen båd, men det udstyr du råder over.

Din instruktør er en af Aalborg Sejlklubs meget erfarne og lærevillige medlemmer, som i din egen båd lærer dig:

  • Gennemføre forskellige havnemanøvre sikkert, også i blæsevejr.
  • Sætte og justere sejl under alle vindforhold, så du sejler højt og hurtigt
  • Håndtere din båd og gaster hvis uheldet er ude, dvs. gennemgå og afprøve så vidt ønskeligt uheld ved rig, motor og mand-over-bord
  • Lære dig mere om det elektroniske navigationsudstyr din båd er udstyret med

 

Der kan selvfølgelig aftales andre emner med instruktøren. Primo august mødes mulige instruktører for, at udfærdige et mere detaljeret kursusindhold, så derfor kan vi ikke melde så meget mere på nuværende tidspunkt.

Samlet tidsforbrug er ca. 2½ dag, og de enkelte kursusdele placeres efter aftale med instruktøren.

Pris: 7.500,-

For nærmere information, skriv til sejlerskolen@aalborg-sejlklub.dk, men forvent ikke svar før primo august.

 

 

Tidevandssejlads 16-11-19.

Kursusbeskrivelse

Lige så snart du sejler vest for Skagen er du i farvande med tidevand. I Den engelske Kanal kan tidevandsstrømmen enkelte steder løbe op til 6 knob, og forskellen mellem højvande og lavvande kan være op til 8 meter. På dette kursus lærer du grundbegreberne i at sejle i dette farvand. På internet finder vi tidevandstabeller og strømkort.

Tid:                     Lørdag den 16. november 2019 klokken 10.00 til 16.00 (der er kaffe / husk madpakke)

Sted:                  Aalborg Sejlklub, Skydebanevej 40, 9000 Aalborg

Pris:                    600 kr. for AS-medlemmer, gæstemedlemmer på frit gæstemedlemsgebyr i 2019

Tilmelding:      helst 14 dage før kursusstart, så du kan nå at få læst tilsendt materiale om tidevandssejlads.

Tilmelding direkte til www.himmerlandssejlerskole.dk

Yachtskipper af 1. grad

Kursusbeskrivelse

Kurset arbejder mod at eleverne får taget Søfartsstyrelsens Yachtskippereksamen af 1. grad.

Kurset omhandler sejladsplanlægning og navigation på oceaner. Desuden læres om stabilitetsberegning, brug af sekstant, sundhedslære, meteorologi, kommunikation og meget andet som f.eks:

Kursus i førstehjælp

Kursus i brug af elektroniske navigationsinstrumenter (GPS / pc med elektronisk søkort, Radar, autopilot, vindinstrument)

Forløb / datoer

Teoriundervisning 12 tirsdage fra klokken 18.30 til 22.00

Eksamen i februar 2020

Første gang tirsdag den 22. oktober 2019

Sted: Aalborg Sejlklub, Skydebanevej 40, 9000 Aalborg

Pris

Undervisning: 2.500 kr. for AS-medlemmer, gæstemedlemmer på frit gæstemedlemsgebyr i 2019

Materialer og demonstrationer/kurser: 1.000 kr.

Bøger: maximalt 2.800 kr. (du har nok en del af dem liggende fra Y3-kursus)

Eksamensgebyr: 850 kr.

Tilmelding helst 14 dage før kursusstart, så du kan nå at få købt bøger og få læst de første afsnit til første undervisningsaften..

Tilmelding direkte til www.himmerlandssejlerskole.dk

 

Yachtskipper af 3. grad

Kursusbeskrivelse

Kurset arbejder mod at eleverne får taget Søfartsstyrelsens Yachtskippereksamen af 3. grad for lystsejlere. Du kan se retningslinier ved at klikke her.

Yachtskipper af 3. grad omhandler “terrestrisk navigation”, og er en tilbundsgående uddybning af de ting, du stiftede bekendtskab med til Duelighedsbeviset. Kurset er således en teoretisk overbygning på duelighedsbeviset.

Bestået prøve samt et sønæringsbevis (syns- og høreprøve) giver dig tilladelse til at sejle lystbåde med længde op til 24 meter i Nordeuropa. De fleste tager dog kurset for at dygtiggøre sig i sejlads af almindelige lystbåde.

Du skal have duelighedsprøve for at deltage i kurset.

Kurset omhandler fem emner:

Navigation

Sømandskab og søsikkerhed

Meterologi

Søret

Vagttjeneste

Ud over teoriundervisningen består kurset i:

Demonstration af redningsflåde.

Demonstration af brandslukning.

Eventuelt disponible aftener til repetition.

Forløb / datoer for Yachtskipper 3 

Teoriundervisning 12 onsdage fra klokken 18.30 til 22.00

Første gang onsdag den 23. oktober 2019

Sted: Aalborg Sejlklub, Skydebanevej 40, 9000 Aalborg

Der er eksamen i februar 2020.

Pris        Undervisning: 2.500 kr. for AS-medlemmer, gæstemedlemmer på frit gæstemedlemsgebyr i 2019

Materialer og demonstrationer: 1.000 kr.

Bøger: Maximalt 2.800 kr. (du har måske nogle af dem liggende fra Duelighedsbevis)

Eksamensgebyr: 850 kr.

Tilmelding helst 14 dage før kursusstart, så du kan nå at få købt bøger og læse de første afsnit til første undervisningsaften.

Tilmelding direkte til www.himmerlandssejlerskole.dk

Tidevandssejlads 16-11-19.

Kursusbeskrivelse

Lige så snart du sejler vest for Skagen er du i farvande med tidevand. I Den engelske Kanal kan tidevandsstrømmen enkelte steder løbe op til 6 knob, og forskellen mellem højvande og lavvande kan være op til 8 meter. På dette kursus lærer du grundbegreberne i at sejle i dette farvand. På internet finder vi tidevandstabeller og strømkort.

Tid:                     Lørdag den 16. november 2019 klokken 10.00 til 16.00 (der er kaffe / husk madpakke)

Sted:                  Aalborg Sejlklub, Skydebanevej 40, 9000 Aalborg

Pris:                    600 kr. for AS-medlemmer, gæstemedlemmer på frit gæstemedlemsgebyr i 2019

Tilmelding:      helst 14 dage før kursusstart, så du kan nå at få læst tilsendt materiale om tidevandssejlads.

Tilmelding direkte til www.himmerlandssejlerskole.dk

Flodskipperbevis 17-11-19:

Kursusbeskrivelse
Ved sejlads på oceaner, have og helt ind i bunden af f.eks. Roskilde Fjord gælder de internationale søvejsregler, men indre vandveje (floder, søer og kanaler) er national ejendom. På foranledning af FN har man lavet fælles regler for sejlads på Europas floder og kanaler under konventionen CEVNI (forskrifter for sejlads på indre vandveje).
Overordnet set skal disse regler ses som et supplement til de internationale søvejsregler. Men de specielle forhold omkring besejling af floder og kanaler kræver i nogle tilfælde specielle regler.
I stikordsform kan nævnes de emner kurset kommer ind på: Farvandsafmærkning, besejlingsregler, skibslys, signaler og skilte, definitioner og regler, identifikation og kommunikation.
På kurset orienteres du også om sejlads i sluser, samt generel sejladsvejledning omkring Europas floder.
Et flodskipperbevis giver tilladelse til at sejle fritidsfartøj op til 15 meters længde på indre vandveje i Tyskland, Holland, Belgien, Frankrig og Østrig.
Kursisten skal have duelighedsbevis for at deltage på kurset.

Tid:                     Søndag d. 17.11.19 kl. 10.00 – 16.00

Sted:                  Aalborg Sejlklub, Skydebanevej 40, 9000 Aalborg (der er kaffe / husk madpakke)

Pris:                    600,00  for AS-medlemmer, gæstemedlemmer på frit gæstemedlemsgebyr i 2019

Tilmelding:      Direkte til www.himmerlandssejlerskole.dk

Se mere her: http://www.himmerlandssejlerskole.dk/kurser/flodskipper

Vi planlægger et VHF/SRC kursus, for dem der lovmæssigt vil kunne betjene en VHF m. DSC. Start meldes senere. Se mere her: http://www.src-kurser.dk/kurser.htm

Vi har derudover følgende i tankerne:

  • Nogle af kurser og beviser af lidt ældre dato, og derfor er et opfriskningskursus måske interesse. Vi tænker på opfriskning eller modernisering af Duelighedsbevis – skriv gerne til sejlerskolen@aalborg-sejlklub.dk hvis du har en mening eller interesse for det.
  • Nogle har lyst til at prøve at navigere alene efter navigationslys, så en tur med anvendelse af natsejlads er relevant. Skriv gerne til sejlerskolen@aalborg-sejlklub.dk om din interesse herfor.