Møde i Aalborg Sejlklubs andelsforeninger

posted in: Medlemsindlæg | 0

IMG_3345_fra nordvest

Møde i Aalborg Sejlklubs andelsforeninger

10. september 2018 kl. 19.00, Klubhuset, Undervisningslokalet 1. sal.

 

For 3 måneder siden inviterede vores nye formand Ole Skjærbæk repræsentanter for de 5 Andelsforeninger (jollehusene og bådhallerne) i Aalborg Sejlklub til orienteringsmøde om de brugsaftaler ANF har indgået med A.S.

Aftalen indeholder områder, som Andelsforeningerne mener er en suverænitetsafgivelse til ANF.

Mødet sluttede med at Andelsforeningerne nu i fællesskab vil arbejde videre med problemstillingen for at nå frem til en udformning, der kan fungere for alle parter og som kan godkendes på en generalforsamling i Aalborg Sejlklub til næste år.

Første møde finder sted mandag den 10. september kl. 19.00 i klubhuset. Andelsforeningernes bestyrelser er inviterede, men andre andelshavere med interesse for sagen er velkomne til at deltage.

Bestyrelsen i Jollehusene har taget initiativet til første møde.