Møde vedr. kitesurfklub og samarbejde mellem sejlklubber og kitesurfere

posted in: Forsiden | 0

Hej alle
Flere sejlklubber i Nordjylland har givet udtryk for at ville styrke muligheder for kitesurfere i regionen omkring den østlige del af Limfjorden. Nogle sejlklubber arbejder allerede aktivt for, at kitesurfere kan være en naturlig del af klubbens liv, mens andre sejlklubber har givet udtryk for gerne at ville samarbejde med kitesurfere i regionen.

Samtidig er en gruppe kitesurfere i gang med at etablere en selvstændig kiteklub i regionen omkring den østlige del af Limfjorden.

På den baggrund afholdes der et møde, hvor klubber kan drøfte muligheder for kitesurfere i allerede etablerede sejlklubber, og Dansk Sejlunion vil præsentere en model for, hvordan et samarbejde organisatorisk kan gribes an mellem sejlklubber og den kommende kiteklub.

Mødet finder sted d. 12. dec. kl. 19.00-21.30 i Aalborg Sejlklub, der er venlige at lægge lokaler til.

Følgende klubber er aktuelle på nuværende tidspunkt: Egense Sejlklub, Nibe Sejlklub, Gjøl Sejlklub, Aalborg Sejlklub (værtsklub for mødet), Nordjysk Windsurf Klub (arrangør af stævne, herunder for kitesurfere).

Andre klubber, der er nysgerrige, er naturligvis velkomne.

Den landsdækkende klub og klasseorganisation Kiteboarding Danmark er naturligvis også inviteret.

Nysgerrige kitesurfere er meget velkomne til mødet!

Fra Dansk Sejlunion deltager Leon Träger og undertegnede, som begge er klubkonsulenter med forskellige ansvarsområder i Dansk Sejlunion.

Vi håber på en god tilslutning til mødet og gerne med flere deltagere fra de enkelte sejlklubber. Videresend derfor gerne info om mødet til relevante personer i de aktuelle klubber. Meld gerne tilbage til undertegnede klubvis i forhold til fremmøde.

Sejlerhilsner Henrik Tang

Henrik Tang
Klubkonsulent

Dansk Sejlunion
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

Tlf.: 88207009
Mob.: 21685090