Orienteringsmøde 4. juli. om nyt hal-projekt

posted in: Forsiden | 0

Billedet herover er fra opførelsen af de seneste haller, som i mellemtiden er blevet færdige.

 

En initiativgruppe blandt medlemmerne i Aalborg Sejlklub arbejder på en plan om at opføre en række nye bådhaller.

Bådhallerne er påtænkt bygget øst for de nyeste haller (billedet øverst), til både op til ca. 16 meter. Initiativgruppen afholder informationsmøde i klubhuset onsdag d. 4. juli kl. 19:00, hvor interesserede kan få information og stille spørgsmål om projektet.

Tilmelding til Søren Bak Rasmussen på bak@rasmussen.mail.dk

Initiativtagerne er:
Søren Bak Rasmussen
Søren Hansen
Henrik Sørensen
Henning Bæk

 

Her er svar på ansøgning til Aalborg Kommune og tilhørende bilag
Modtaget 2. juli 2018

Svarskrivelse>>>

Kortbilag>>>

Situationsplan Skydebanevej>>>

Billede Skydebanevej>>>

Snit af haller>>>

Facader>>>