§1 Hjemmeside

Aalborg Sejlklub har en hjemmeside, der anvendes til kommunikation fra klubben til medlemmerne, dvs. indhold der modsvarer aktiviteter, nyheder og div. statisk information, såsom gæste information, priser, regler mm. Denne er vores officielle ansigt udadtil Hjemmesiden har ikke generelle diskussionsfora eller lign, men normalt vil sobre og navngivne henvendelser fra medlemmer til bestyrelsen/ udvalg blive offentliggjort og evt kommenteret af bestyrelsen/ udvalg.

§2 Administration

Hjemmesiden administreres af et WEB udvalg, med en WEB master i spidsen, der refererer til sekretærfunktionen i AS bestyrelse og som varetager alle tekniske forhold vedrørende hjemmesiden. I WEB udvalget er følgende: Sekretær (bestyrelsens repræsentant), WEB master samt en eller flere WEB redaktører der varetager indhold (nyt og vedligehold). Øverste myndighed for indhold og layout er altid AS formand.

§3 Adgang

Hvert enkelt medlem i bestyrelsen og evt. udvalg får egen adgang til administration af hjemmesiden og hvert udvalg er ansvarlig for de relevante sider, ligesom nyheder og aktiviteter lægges direkte på
hjemmesiden af de relevante. F.eks. kasseren for prislister, aktivitets leder for aktiviteter osv. Evt. kan der søges hjælp fra web redaktører

§4 Facebook og diskussion

Aalborg Sejlklub har en Facebook side, hvor medlemmerne frit kan udfolde sig, dog ikke i anonym form. Bestyrelse og udvalgene vil normalt ikke deltage i debatter, men i særlige tilfælde supplere med faktuelle oplysninger.

§5 Kommunikation

Aalborg Sejlklub anvender primært e-mail til kommunikation imellem administration, bestyrelse, udvalg og de enkelte medlemmer. Derudover udsendelse til alle medlemmer, nyhedsbreve og anden information ca. 2-4 gange pr. år plus ved specielle lejligheder.