Sejladsleder: er Thyge Steffensenaslogo2

Medlemmer af Sejladsudvalget iøvrigt er:

Anders Lintner

Jens Møller

Jesper Schultz

Malthe Nør Larsen

Ejnar Hobolt

 

Formål

Formål med sejladsudvalget er at sikre kapsejlads og træningssejlads til – i Aalborg Sejlklub. De vigtigste arrangementer i 2018 er:

  1. Opstartsmøde d.11.april kl.19 i sejlklubben .Tilmelding begynder.
  2. Onsdagssejladser, – træningssejlads hver onsdag i sejlsæsonen , maj – september, dog undtaget sommerferien. Se banekort,  sejladsbestemmelser m.m. for 2018 i årets “Sejladsbestemmelser” ultimo april.
  3. Kursusaften d.30.april kl.19 i klubhuset : Reglerne i forbindelse med start og måltagning samt mærkerunding gennemgås.
  4. Kapsejlads mellem broerne eller vest for jernbanebroen, lørdag d.16.juni – et arrangement i.f.m. Aalborg Regatta.
  5. Gøl Bredning . Kapsejlads d. 25.august , først fra Marinaen til Gøl havn og efter frokost på trekantbane på bredningen. Sejladserne kan efterfølges af aktivitetsudvalgets fællestur til Nibe havn d.25 – 26.august med grill-party og overnatning.
  6. Hovedkapsejlads lørdag d. 1. september ( som altid ) en distancesejlads til Draget og hjem igen.
  7. Efter træningssæsonens ophør 29.september kan der i oktober laves lørdagssejladser, hvis vejret tillader det.

Kontakt

Mail til Thyge Steffensen: steffens@stofanet.dk

Nyheder

Deltagerliste kommer primo maj

Sejladsbestemmelserne for onsdagstræningen i 2018 er her :  SEJLADSBESTEMMELSER revision af TS.  Banekort og banebeskrivelserne finder du i tillæg A (sidst)

Sejlads aktiviteter

Onsdagssejladser samlet stilling 2017

Sejladsudvalgets beretning for året 2017

[catlist id=27]