Tursejlads er indbegrebet af frihed

Klubbens medlemmer benytter deres både til korte aftenture i godt vejr og til weekendture gennem hele sæsonen.

De mest benyttede mål for weekendture er Hals, Nibe, Gjøl, Attrup og Løgstør, hvor der er gode havne. Desuden benytter mange de udlagte ankerbøjer mellem Aalborg og Løgstør, der byder på spændende naturoplevelser. Samtidig kan man teste sin båds evner til at klare sig uden vand og strøm fra land.

Sommerferier benyttes af mange til ture rundt i Limfjorden, Læsø, Anholt, syd om Fyn eller Sjælland. Manger sejler også til den svenske og norske skærgaard – og så er der jo også dem med de længere ferier, der smutter en tur til Hebriderne eller Caribien.

 

Et stigende antal sejlere tager på længere togter i sommerhalvåret, ofte flere måneder til fjernere mål som Østersøen, de svenske søer eller helt til England og Skotland. Flere i denne kategori er også medlemmer af en langturssejlerforening, der arrangerer sommertogter for større grupper af havgående både.

 

S/S Nautilus på vej til Anholt