Sejlerskolen

En stor aktivitet i Aalborg Sejlklub

Formålet for Aalborg Sejlklubs sejlerskole er:

  • At tilbyde spændende aktiviteter i Aalborg Sejlklub, der er med til at fremme et godt og positivt klubliv. Dit fritidsliv som sejler, vil dermed blive langt sjovere og engagerende.
  • At lære kursisterne færdigheder, der gør, at de vil kunne sejle trygt i de fleste forekomne situationer.
  • At lære kursisterne praktisk sejlads i en sejlbåd. Herunder sejltrim i forskellige vindretninger og vindstyrker, mand over bord-manøvrerer, havnemanøvrer, basale søvejsregler, ja kort sagt alt, der gør, at du vil føle dig tryg ved at have kommandoen over egen sejlbåd.
  • At lære kursisterne teoretiske færdigheder inden for emnerne: Afmærkning af farvande, søvejsregler og navigation. Også emner som brandbekæmpelse og miljø vil blive gennemgået.
  • At give kursisterne mulighed for at tage to delprøver: Den teoretiske duelighedsprøve og den praktiske duelighedsprøve. Er begge delprøver bestået vil et duelighedsbevis kunne udstedes. Et duelighedsbevis vil i mange tilfælde betyde en reduceret forsikringspræmie for din båd.

 

Sejlerskolen er populær, så der opereres med ventelister hvis deltagerantallet overstiger kapaciteten. Se vedr. tilmelding længere nede.

 

Sejlerskolen har en sommeraktivitet og en vinteraktivitet. Man kan deltage i de to aktiviteter uafhængigt af hinanden.

 

Sommeraktivitet (praktisk sejlads i skolebåden)

Her ses skolebåden Mille med spiler ud for Egholm

 

En tirsdag ultimo april i klubbens undervisningslokale fra 17:00 – 18:00:

           Holdinddeling (første tilmeldte vælger først)

En lørdag (evt. weekend) først medio april måned:

           Klargøring af skolebåden. Mere om dette udsendes i mail til deltagerne.

To aftener sidst i april undervisning i klubbens undervisningslokale fra 19:00 – 21:00: at binde knob, lære betegnelser for udstyr om bord, teori vedr. fremdrift for sejl, sejlføring og trim mv.

En gang om ugen i maj, juni, august og september:

Sejlads i klubbens skolebåd “Mille”, som er en Maxi 777, og i klubbens H-både. Der sejles på to tidspunkter med Mille: 16:30 – 18:30 og 18:30 – 20:30, og for H-bådene JuHej og JuHuu fra kl. 17.00 – ca. 20.30. Juli er sommerferie.

 

1 weekend sidst i september:

           Vinterklargøring af skolebåden

 

Hvert hold sejler med en instruktør og tre elever. Det tilstræbes, at ægtefæller eller samboende ikke sejler på samme hold. Erfaringsmæssigt lærer man mest på den måde.

Instruktørerne er frivillige og ulønnede. Det er lysten, glæden og samværet med andre mennesker med samme interesse, der motiverer os til at være instruktører. Instruktørerne er alle erfarne sejlere med en baggrund indenfor tur- og/eller kapsejlads. Vi er nuværende eller tidligere bådejere, der typisk har erfaring svarende til Yachtskipper 3.

Kursister, der har deltaget i sommeraktiviteten, kan deltage i prøven: Praktisk duelighedsprøve.

Instruktører på skolebåden:

Arne Henriksen
Elsemette Cassøe
Jens Juhl
Klaus Guse
Jacob Gaarn Svendsen
Martin Romanius

 

Kursusgebyr for sommeraktiviteten er kr. 1500,- som skal betales senest 8 dage efter bekræftet optagelse på deltagerlisten.

 

Vinteraktivitet (teori med henblik på erhvervelse af et duelighedsbevis)

22 aftener fra ultimo oktober til medio april:

Alt efter antal af tilmeldte undervises mandage eller mandage og onsdage (første tilmeldte vælger først)fra 19:00 til 21:30 i klubbens undervisningslokale, beliggende i klubhuset på 1. sal.
Et hold består af min. 13 og maks. 22 personer.
Der undervises i afmærkning af farvande, søvejsregler, navigation, søsikkerhed, brandbekæmpelse og miljø. Præcis det stof, som er nødvendigt til den teoretiske duelighedsprøve.

Kursister, der har deltaget i sommeraktiviteten, kan deltage i prøverne: Teoretisk duelighedsprøve og praktisk duelighedsprøve.

Underviser: Jens Juhl

Kursusgebyr for vinteraktiviteten vil være kr. 1500.-. Undervisningsmateriale: ca. kr. 500.- (og op til kr. 1000.-). Deltagerne skal være medlem af Aalborg Sejlklub, og er du ikke det, kan du tegne et gæstemedlemskab – som gælder i undervisningsperioden – og det koster kr. 425.-. Kursusgebyr skal betales 3 dage efter bestilling af kursusmateriale. (Kursusmateriale ordres individuelt – for måske har du noget af det i forvejen. Materialet videreformidles til kursisterne uden tillæg)

Update 30-4-19: så er den teoretiske del af vinteraktiviteten afviklet. 40 deltagere modtog undervisning i det teoretiske stof til Duelighedsbevis, heraf gik 36 til eksamen – og alle pånær en bestod.

 

Delprøver som kan tages ved Sejlerskolen:

Teoretisk duelighedsprøve:

Eksamen i den teoretiske del af Duelighedsbevis er delt i to dele: Den første er medio april: skriftlige prøve som består af en faktaopgave (uden hjælpemidler) som afleveres. Derefter gives en sejladsplanlægningsopgave, som kan løses i grupper over en periode på ca. 14 dage. Den anden del af eksamen er i ultimo april, hvor kursisten eksamineres af censor i de to opgavebesvarelser (faktaopgaven og sejladsplanlægninsopgaven). Yderligere om prøven kan ses på http://www.sejlsport.dk/mere/fritidssejleruddannelse/sejladsbeviser/proevekrav-til-sejladsbeviser.

Kun kursister, der har deltaget i vinteraktiviteten, kan deltage i prøven.
Til censor vil der være et honorar og kørselsgodtgørelse på ca. kr. 250.-

Praktisk duelighedsprøve:

Ultimo april/medio maj (evt. også primo oktober) afholdes en praktisk duelighedsprøve.
Prøven er med ekstern censor.
Kun kursister, der har deltaget i vinteraktiviteten og/eller sommeraktiviteten, kan deltage i prøven.
Forud for prøven, vil der være en introduktion, hvor vi øver praktisk sejlads i en af klubbens ledsagerjoller. Yderligere om prøven kan ses på http://www.sejlsport.dk/mere/fritidssejleruddannelse/sejladsbeviser/proevekrav-til-sejladsbeviser.
Til censor vil der være et honorar og kørselsgodtgørelse på ca. kr. 200.-.

Duelighedsbevis:

Er både den teoretiske og praktiske prøve bestået, kan et Duelighedsbevis udstedes.
Et Duelighedsbevis giver desuden ret til at føre speedbåd.
Til Dansk Sejlunion vil der være et honorar for udstedelsen på ca. kr. 80.-.

 

Tilmelding

Tilmelding og yderligere information: sejlerskolen@aalborg-sejlklub.dk

Tilmelding til sommeraktiviteten:  senest 10. april 2019
Tilmelding til vinteraktiviteten: senest   1. oktober 2019

Tilmeld dig i rigtig god tid, der kan opstå ventelister! Og husk først til mølle vælger tid først til sommeraktiviteten. Update 10-3-19: til sommeraktiviteten er vi desværre nødt til nu, at operere med venteliste. Det betyder ikke, at du ikke kan deltage, men at deltagelse ikke kan bekræftes før primo april.  

 

Er der flere skridt?

Ja, for deltager du i sejlerskolens sommeraktivitet, kan du nemmere blive indført i de andre sejleraktiviteter, som Aalborg Sejlklub omfavner. Det kan være ekstra træning med vores H-både, som er ekstra gode til at lære praktisk sejlads sejl i, fordi de er så hurtigtreagerende og velsejlende, eller at stå på det sjove SUP (Stand Up Paddling), eller som gast på en af de både, der sejler kapsejlads om onsdagen Du kan også få mulighed for at komme med på en række af de frivillige hjælpeaktiviteter baseret på teamsammenhold og kammeratskab, som der er i klubben.

Så hvis du benytter aktiviteterne i sejlerskolen, sejler du ikke bare bedre på vandet du sejler også mere rundt i klubben!