I Aalborg Sejlklub varetages alle funktioner via et af disse udvalg:

Hvert udvalg består af en udvalgsleder plus et antal medlemmer, afhængig af arbejdsmængden. Nedenfor listen af vores udvalg i alfabetisk rækkefølge:

 

Udvalg

Ansvarlig

Formål

Aktiviteter
Sonja Henriksen, konstitueret

aktivitetsleder@aalborg-sejlklub.dk 

Aktivitetsudvalget udvikler, driver og sikrer medlemsaktiviteter i Aalborg Sejlklub, f.eks. vinterforedrag, standerhejsning, fester og fredagsbar.
Arbejdsfrie
Thyge Steffensen, konstitueret

huset@aalborg-sejlklub.dk

De arbejdsfrie varetager på frivillig basis forskellige opgaver med vedligehold og udvikling af havn og klubhus i Aalborg Sejlklub.
Handicap
Knud Rune Andersen

knudrune@stofanet.dk

Handicapudvalget er ansvarlig for al handicapsejlsport i Aalborg Sejlklub.
Havn
Thyge Steffensen, konstitueret

fartoej@aalborg-sejlklub.dk

Havneudvalget er ansvarlig for alle aktiviteter vedrørende havnen, herunder havnens tilstand, pladser samt optagning og isætning af både.
Junior Jolle
Jakob Marquard

jolleleder@aalborg-sejlklub.dk

Junior- Jolle-udvalget er ansvarlig for aktiviteter, der fastholder og gerne udvider antallet af junior- og jollemedlemmer i klubben.
Klubhus
Ole Skjærbæk, konstitueret

huset@aalborg-sejlklub.dk

Husudvalget er ansvarlig for alle husrelaterede aktiviteter. Det omfatter også reservation af lokaler.
Kølbådsafdeling
Ib Johansen

koelbaad@aalborg-sejlklub.dk

Kølbådsudvalget varetager Aalborg Sejlklubs kølbåde, såsom H båd og Ynglinge.
Sejlads
Thyge Steffensen

steffens@stofanet.dk

Sejladsudvalget er ansvarlig for alle kapsejladsrelaterede aktiviteter.
Legeplads
Ole Skjaerbaek

formand@aalborg-sejlklub.dk

Udvalget ser på hvad sejlklubben kan gøre for at skabe udfordrende leg- og opholdsmuligheder i havnen for sejlernes og gæsters børn.
Uddannelse
Steen Sloth, konstitueret

uddannelse@aalborg-sejlklub.dk

Uddannnelsesudvalget er ansvarlig for alle sejlerskole- og andre uddannelsesrelaterede aktiviteter herunder div. kurser.
Media & PR, website
Steen Sloth

webmaster@aalborg-sejlklub.dk

WEB-udvalget er ansvarlig for alle WEB-relaterede aktiviteter, der sikrer en nem og hurtig kommunikation med medlemmerne.
Medie & PR, presseansvarlig, fotograf
Gunnar Munk Jørgensen

gmj@malthas.dk

Media & PR udvalget er klubbens pressekorps, som holder kontakten med aviser, radio og TV. Udvalget tager sig også af Facebook-profilen Klubliv, Aalborg Sejlklub