I Aalborg Sejlklub varetages de fleste funktioner via en af disse afdelinger:

Hvert afdeling har en afdelingssleder plus et antal frivillige, afhængig af arbejdsmængden. Hver afdelingsleder refererer til et bestyrelsesmedlem. Afdelingslederne deltager i bestyrelsesmøder, når det er relevant.