Vinterhallerne

-består af 33 individuelle haller i 3 rækker, som blev opført i 2002. Hallerne er opført i træ og stolper er understøbt med punktfundamenter. Facade beklædning er udført i stålplader i svenskrød farve.

Port højde 4,50m

18 haller er 14,5 x 4,50 (65m2)

15 haller er 13,3 x 4,50 (60m2)

De fleste haller har støbt betongulv, andre er flisebelagte og mange er indrettet med værksted og depotrum. Nogle haller er isoleret.

Basispris for hallerne udgør pr. 31.12.2017 kr. 165.000 til kr. 170.000 kr. der pristalsreguleres. Hertil kommer individuel indretning, værdiansat iht. prisliste fra byggesagkyndig, som også pristalsreguleres.

Totalpris ligger typisk i niveau kr. 180.000 til kr. 220.000.

Årlig kontingent vedtages på hvert års generalforsamling og har hidtil udgjort kr. 1.500 til drift, vedligehold, forsikring m.v. og der er en god opsparing i foreningen til fremtidig vedligehold.

Der er separate elmålere i alle haller.

 

Her kan du downloade Vinterhallernes vedtægter>>>

 

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der består af alle andelshavere. Der kan iht. vedtægterne kun være én andelshaver pr. hal. Generalforsamlingen vælger hvert år en bestyrelse bestående af formand, kasserer og sekretær, der varetager ledelsen og administration af foreningen iht. vedtægterne:

Formand:         Jens Peter Kristensen, 23 30 90 96, jpk@jp-managementpartner.dk

Kasserer:          Henning Bæk, 40 16 95 77, henning.baek@aalborgportland.com

Sekretær:         Søren Harving, 22 75 90 42,  s.harving@dadlnet.dk