posted in: Forsiden 0

Det lysner for sejlsporten i Aalborg.

Med støtte fra DIF og DGI’s foreningspulje på kan Aalborg Sejlklub nu sætte gang i sit eget J-70 sportsbådsprojekt. SparNord lagde for med at yde 25.000 kr. projektet , og med 100.000 kr. fra DIF og DGI kan vi nu med overbevisning søge andre fonde og sponsorer om bidrag til en stærkt savnet afløser for to gamle/nedslidte Ynglinge-både.

DIF og DGI’s foreningspulje uddeler årligt 44 mill. Kr. (statslige ”spillehalsmidler”) til lokale projekter i idrætsforeninger, f.eks. til at skaffe nye medlemmer, udvikling af nye aktiviteter eller løft i trænerkompetencer. Med klubbens køb af en J-70 sportsbåd kan vi tilbyde kurser og træning for letøvede – unge, midaldrende og gamle sejlere, der ikke har de mange penge til selv eje og drive en sejlsportsbåd fra en stor, international klasse. Bådtypen er valgt, da den er velfungerende i de specielle vind- , strøm- og baneforhold, der er i vores smalle del af Limfjorden.

I Aalborg har Sejlklubben Limfjorden, SL, allerede 2 J-70’er-både, og i Aalborg Sejlklub ser vi frem til et samarbejde om sejlerkurser og kapsejlads. Vi forventer således at kunne møde SL’s både til den ugentlige  ”Onsdagssejladsen”, og i begge klubber er der ambition om , hver for sig eller fælles , at stille hold til den landsdækkende ”Sejlsportsligaen”. Denne liga skulle holde mesterskabssejladser i Aalborg 2020 – 2022, men måtte udsætte alt til kommende sæson p.g.a. COVID-19.

En J-70-sejlsportsbåd er ikke blot for elitesejlere. Den benyttes af let øvede motionist-hold lige fra juniorer (”Youngsters”), til seniorer (”70-ere”) og er popolær til virksomheders personalearrangementer (”match race”). Bådklassen har vist sig at være populær i mere end 21 klubber landet over , i Aalborg, herunder snart også i Aalborg Sejlklub.

For mere information, kontakt gerne :

Thyge Steffensen, sejladsleder.

Aalborg Sejlklub, mail : sejladsleder@aalborg-sejlklub.dk  Mobil : 40448146

 

Billeder : SL’s J-70-både (”Beierholm” og ”Nordjyske bank”) på fjorden og et billede fra ”Youngsters” DM-sejlads 2019.