Shell GTL Diesel – INFO

posted in: Forsiden 0

 

Det er efterhånden lidt træls…

Det er efterhånden lidt træls, at medierne i 2021, efter at have benyttet internettet i 25 år, ikke kan finde ud af at fakta- og alders-tjekke, de informationer, som de støver op på nettet, inden de, under smarte overskrifter, misinformerer deres læsere.

Denne gang er det Bådmagasinet, der i deres seneste udgave (569, 2021) er hoppet med på vognen med misinformation om GTL diesel, under overskriften ”Knapt så klimasmart: Syntetisk diesel kan skade din motor”.

Artiklen bygger desværre på en række faktuelle fejl, der sammenholdt med videreformidlingen af forældet dokumentation, kan føre til misforståelser hos læserne – og dermed også de sejlere, der bruger GTL diesel. Vores leverandør DCC Energi, som er Shell’s distributør i Danmark, har gjort Bådmagasinets redaktion opmærksom på artiklens fejl og mangler – fx GTLs klimaaftryk og smøreevne ift. almindelig diesel og har henstillet til, at de bringer orden i fakta hurtigst muligt.

 

Her kan du downloade et faktaark om Shell GTL Fuel, der giver overblik over produktets egenskaber >>>

 

Læs alle DCC Energi’s kommentarer nedenfor:

KLIMA
Det er helt fejlagtigt at anføre CO2 aftryk fra GTL under ”Ulemper”, som det sker i Båd 569, 2021

  1. Fakta er, at GTL har et lavere CO2 aftryk på 94,3 g CO2/MJ i forhold til traditionel diesel med 95 g CO2/MJ. Det er en fordel og ikke en ulempe, at GTL har et lavere CO2 aftryk end traditionel diesel. Uanset det er marginalt, så er det lavere.
  2. Derfor er det også en meget uheldig fejl særligt i disse tider med en meget CO2 fokuseret dagsorden, hvor mange gerne

vil gøre en forskel, at man har en så misvisende overskrift og fejltolker data ved at kategorisere et lavere CO2 aftryk som en ulempe, og derved fejlagtigt miskrediterer produktet. Artiklens brug af vendingen “Knapt så klimasmart” i overskriften er således direkte misvisende.

SMØRING
Artiklen i Båd 569, 2021 anfører: ”fra flere motorværksteder er meldingen, at GTL giver problemer med smøring af vitale motordele”.

 

  1. Fakta er, at smøreevne for GTL og traditionel diesel er den samme. Smøreevne er en vigtig egenskab, derfor er krav omhyggeligt specificeret i normerne. Man tester ved at måle ar-diameter efter en kugle, jo bedre smøreevne jo mindre tal.For almindelig diesel efter ASTM D975, som bl.a. Volvo Penta og andre store mærker henviser til, gælder, at ar-størrelse må være op til max. 520 mym. For almindelig diesel efter normen EN590 er kravet skrappere med max. på kun 460 mym, og for syntetisk diesel, som GTL og HVO efter EN15940, gælder nøjagtig det samme skrappe krav på max. 460 mym.

 

  1. Med max. ar på 460mym har GTL Fuel efter EN15940 altså bedre smøreevne end minimumskrav fra store motor-producenter, som accepterer diesel efter ASTM D975 med max. op til 520 mym, og altså lige så gode smøreevner,
    som almindelig diesel efter dieselnorm EN590 med max. grænsen på 460mym.
  2. Artiklen giver således ikke en reel afspejling af forhold vedr. smøreevne.

 

  1. Da smøreevnen således dokumenteret er i orden, må man i stedet objektivt forholde sig til om, der så er andre årsager end smøreevne i de tilfælde, hvor man har linket problemer med smøring.
VOLVO PENTA SERVICE BULLETIN
Volvo Penta opdaterer løbende deres service bulletiner, og artiklen i Båd 569, 2021 henviser til en forældet service bulletin.

  1. Fakta er, at den seneste service bulletin fra Volvo Penta fortsat godkender EN15940 og dermed GTL, men også HVO.  Bemærkninger om pakninger er fjernet i den gældende service bulletin, Volvo Penta Marine Lesiure Engines 2021-04 No 9 ver 5.
  2. Volvo Penta må på den måde efter 5 år med de paraffinske brændstoffer – og HVO i de seneste 10 år i Sverige – have vurderet, at de problemer, der kan opstå med pakninger, er så sjældne, at der ikke er grund til en generel bemærkning i deres service bulletin.

Artiklen efterlader dermed læserne misinformerede og et ukorrekt billede af, hvordan en væsentlig aktør som Volvo Penta
ser på GTL.

YANMAR
Til generel behagelig supplerende info kan oplyses, at Shell har en dialog med Yanmar i Japan og indtil videre har Yanmar Power Technology Co Ltd, Quality Assurance Dept Small Engine Divison udstedt en service bulletin med teksten: ” …As such, we approve use of renewable and alternate fuel which meet EN15940…”; med den kommentar, at man dog ikke vil garantere samme performance som med almindelig diesel.

 

Dette forhold udspringer formodentlig af det lidt lavere masseenergiindhold i den paraffinske diesel vs. den traditionelle. Der er således lagt op til, at EN15940 bådmotorer fra Yanmar også på et tidspunkt godkendes.