2023 Hovedkapsejlads, den flyvende Madonna.

2023 Hovedkapsejlads,
en kort beretning om blandt andet den flyvende Madonna.
Hovedkapsejladsen blev, traditionen tro, sejlet den første lørdag i september.
Arrangementet var for de frivillige i gang før vinden tog til, klokken 0730 er der vindstille på havnen med et snert af optræk til mere luft. Kl 0830 er der sporadiske hyl i riggene og samtidig er Ellen klar med en fantastisk morgenbuffet. Camilla og Jacob har pyntet bordene med hav(e)friske blomster og tilføjet hjemmebagte boller til brødbordet. Startmærket er på plads og Jens er tilbage i klubhuset.
Skippermødet er godt igang og altimens vinden tager til diskutere besætningerne fra Vindrosen, 007, Limfjord, Juhuu, Somersault, Juhej, Madonna, Rød 2 blandt andet cirkelbaner, op/nedbaner, starttider, størrelsen på forsejl og områder med fordele og ulemper på fjorden. 0915 er vinden 8 m/s, vurderes at være tiltagende og Jacob overrækker personligt hver skipper den enkelte båds starttid baseret på hård vind og bane 3. Hanne og Jens er klar med Talstander 3, der er luft på hornet og startproceduren sættes i gang 0955.
Vinden på fjorden er 8-13 m/s, fra Hummerbakken er der bølger med en størrelse vi sjældent har fornøjelsen af og i lange striber drive ålegræs i mængder der snildt tager en knob i ny og næ alt i mens der er fuld sol. Dette er en skøn og sjælden sejlads.
En sømil før og efter østkardinalen ved draget har bådene en mulighed for at vurdere egen chance for en plads på vinderpodiet. Sejladsen er udformet som en distancesejlads med omvendt respit start (jagtstart). Jagtstart dækker over, at den mindste og mest langsomme båd starter først og den største og hurtigste båd starter sidst. Bådenes starttidspunkter beregnes ud fra deres sømiltider, således at alle både – hvis alle besætninger var lige gode – skulle komme i mål samtidig. Ved draget vender bådene og er for hjemadgående. Fra egen båd ses i front en flyvende Madonna skarpt forfulgt af Rød 2, to folkebåde for fuld udblæsning. Det er et flot syn og tankerne omkring det oplevede indtryk er, at gensynet med bådenes besætninger bliver i klubhuset til frokost. Madonna er første båd, flyvende, over mållinjen og Hanne og Jens tager efterfølgende, med kort interval, bådene i mål. En båd har efter en grundstødning valgt at tage frokosten tidligt og fuldfører ikke sejladsen. Samtlige besætninger har haft deres oplevelser på vandet og deler disse mellem grillpølser, øl og vand. Afslutningsvis hyldes de to hurtigste både med præmier og de frivillige med en erkendtlighed. PRÆMIER og erkendtligheder er i år fra Fru Ronne (https://www.facebook.com/fruronne / http://fruronne.dk/) og sammensætning og indhold synes flot at modsvare forskelligheden i både og personligheder.
FOTO – Hvad vi har i år har manglet er en med fokus på den visuelle gengivelse af arrangementet. Vi kan takke Tanja for at have fanget bølgesprøjt fra boven, en stribe af ålegræs og en hvid skumtop i et og samme billede. Vi må se om der løbende kan dukke flere foto op når det kapsejlende folk har genvundet deres kræfter.
RESULTAT, placering
D634 Madonna Folkebåd Jørgen Poulsen
D806 Rød 2 Folkebåd Thyge Steffensen
D327 Juhuu H-båd Kim Nielsen
D130 007 Soling Jan Kondrup
DEN377 Somersault International 806 Steffen H. Nielsen
D409 Juhej H-båd Tina Garibaldi
D61 Vindrosen Najad 331 Erik Nød Sørensen
DEN 165 Limfjord Omega 42 Hans Maigård
Tak til besætninger og de frivillige Camilla, Jacob, Ellen, Hanne og Jens.
Vi ses til næste år, det er første lørdag i september og eller vil intet være det samme!
De bedste hilsner Aalborg Sejlklub, Kapsejladsafdelingen/Steffen.