Udlejning af lokaler i klubhus

Medlemmer kan låne klubbens lokaler til egne, ægtefællers eller samboers runde fødselsdage
og jubilæer på nedenstående betingelser:

 1. Klubrelaterede aktiviteter har fortrinsret fremfor private/eksterne aktiviteter.
  • Hvis de klubrelaterede aktiviteter reserverer lokaler 2 måneder eller mere før en aktivitet må den private/eksterne reservation vige.
  • Er der mindre end 2 måneder til aktiviteten står den private reservation ved magt.
 2. Alle arrangementer i klubbens lokaler er åbne for alle medlemmer.
 3. Bygningsinspektøren kan efter bestyrelsens retningslinjer udlåne klubbens lokaler til aktive medlemmers, ægtefællers eller samboers runde fødselsdage og jubilæer.
 4. Kun undtagelsesvis kan klubbens lokaler bruges til private formål i sejlsæsonen mellem standerhejsningen og afrigger festen.
 5. Der udleveres en nøglebrik og en nøgle til rengøringsmaterialer.  Nøglebrikken kan låse følgende døre op:
  • Rengøringsrum
  • Køkkendør
  • Hoveddør samt sætte denne ulåst indtil kl. 01.00
 6. Under brugen, skal de af brandmyndighederne anviste flugtveje holdes frie, som vist på opsatte flugtvejsskema.
 7. De lånte lokaler afleveres efter brug, skal følgende være gjort:
  • I køkkenet skal brugt service og køkkenredskaber være vasket og sat på plads i skabe, køleskabe og frysere skal være tømt og rengjorte, komfuret med ovn og opvaskemaskinen skal være rengjort, køkkenbordet skal være rengjort og gulvet vasket. Affaldsspanden skal være tømt, og tomme flasker mm skal være fjernet.
  • I klublokalet skal borde sættes på plads og aftørres, og gulvet skal fejes og vaskes.
  • På toiletterne skal gulvene vaskes, toiletter og håndvask skal rengøres, og papirkurve skal tømmes.
  • Gangene skal gulvet fejes og vaskes, og affaldsspande skal tømmes.
  • Rengøringsmaterialer findes i aflåst rum i damernes omklædning. Nøgle til rummet er sammen med den udleverede brik.Efter låsning af køkken, mødelokale, damernes omklædning samt yderdør afleveres/lægges nøgle i postkassen ved havnekontoret.
  • BEMÆRK: Hvis der ikke er gjort rent eller rengøringen er mangelfuld, vil der blive faktureret kr. 450 pr time for rengøring.

 

Brug af sejlklubbens lokaler til andre formål:

 1. Sejlklubbens samarbejdspartnere kan i særlige tilfælde låne klublokalerne til andre formål end sejlerrelaterede – efter ovennævnte regler.
 2. Ønsker samarbejdspartnere at afholde arrangementer af social karakter skal dette arrangeres i samarbejde med Aalborg Sejlklub.
 3. Udlån af lokaler til ekstern aktivitet skal forhåndsgodkendes af bestyrelsen.

 

Pris for at leje lokalerne:

Som udgangspunkt koster det kr. 1.000,- for at leje klublokale og anretterkøkken for et dags- eller aftenarrangement. Prisen kan variere efter formål, tidsforbrug og antal personer.

 

Hvordan reserveres lokaler?

Reservation af sejlklubbens lokaler sker ved at sende en e-mail til bygningsinspektøren.
I mailen angiver du, hvad du vil reservere, tidspunktet samt formålet med reservationen. Arrangementer skal bekræftes skriftligt for at være gyldige og vil efterfølgende kunne ses i Aalborg Sejlklubs kalender.

bygningsinspektor@aalborg-sejlklub.dk

 

Nedenstående liste viser de kommende reservationer
i Aalborg Sejlklubs lokaler:

<< jun 2022 >>
mtotfls
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Dato/Tid Aktivitet
10-sep-2022
Hele dagen
Arrangement/
Klublokale og Køkken, Aalborg