Kort beskrivelse af Bådhal 1 – også kaldet Den Grønne Hal

Fælleshal for 16 både bygget i efteråret 1996 og er således den ældste andelsforening i Aalborg Sejlklub. I et hjørne af hallen er der bygget værksted, ovenpå er der mødelokale/systue.

Bådene står i 4 rækker med overlap og på skrå i egne bådvogne på hjul. Vi har en ældre Ferguson traktor som benyttes til at transportere bådene til og fra traveliften. Vedligeholdelse af hal klarer vi selv ligesom årlig rengøring og oprydning .

Fakta om Bådhal 1

Årstal for færdiggørelse: 1996

Plads til 16 både.

Byggeriets størrelse 20 x 45 meter = 900 m2

Basisværdi pr. 1/1-2019: kr. 1.246.750

Pris for andel pr. 1/4-2024 kr. 8.441,06 pr. lbm. inkl. badeplatform og bovspryd.

Til fordeling blandt andelshaverne: ca. 170 lbm. afhængig af muligt overlap.

Tillægsværdi for dokumenterede forbedringer: max 50% af basisværdien.

Indskud pr. andel: kr. 5.000

Årligt kontingent pr. andel: kr. 1.800 (dækker fælles strømforbrug, forsikringer alm. vedligehold m.m.)

Optagelse på venteliste: Engangsbeløb kr. 200,-

Du kan også blive andelshaver

For at blive andelshaver og få plads i Bådhal 1, skal du skrives op på andelsforeningens venteliste.

For at kunne optages på ventelisten, skal du være medlem af Aalborg Sejlklub og have en land- og vandplads.

Kontakt formanden hvis du har spørgsmål eller ønsker at blive skrevet på ventelisten. Da Bådhal 1 er et stort rum, tager vi forbehold for, at bådene skal passe størrelsesmæssigt til de bestående medlemmers både. Det betyder, at hvis den der står øverst på ventelisten har en båd, der er for stor til at være i hallen sammen med de bestående medlemmers både, vil nummer 2 på ventelisten få tilbudt pladsen.

Kontakt information

Formand: Peter Jacobsen, tlf: 40591374, e-mail: Peter Jacobsen

Venteliste Vedtægter Husregler

 

Links til fællesregler, basispriser og brugsretsaftaler

Fællesregler for andelsforeninger i AS 2019

Basispriser for andelsforeninger i AS 2019

Aftale om brugsret, Bådhal1 2019