Sejladsbestemmelserne for 2022: SEJLADSBESTEMMELSER 2022

Banebeskrivelser for 2022: 20220426_Tillæg A Banebeskrivelser 2022

Dommerlisten sæson 2022: 20220831_Dommerliste Onsdagssejlads2022 rev1

Banekortet i 2022 , Tillæg B: (herunder – lav evt.et kopi til bådens rorsmand)

Tilmelding og startgebyr, sæson 2022 : Send email til kapsejlads@aalborg-sejlklub.dk og oplys flg
Sejlnummer:
Bådnavn:
Bådtype:
Gyldigt Målebrev Ja/Nej:
Skippers navn:
Mobilnummer:
Mobilnummer er til den interne deltagerliste og bliver ikke offentliggjort.

Startgebyr, DKK 300,- betales via Mobilpay: 64754 (Aalborg Sejlklub).
Skriv i feltet “tilføj kommentar” sejlnummer, bådnavn og skippers navn.
Dommerlisten/Startlisten opdateres når startgebyr er betalt.
Dommerlisten vises her på siden før første onsdagssejlads, så du kan se hvilken start du skal starte i.

NB: Registrering/tilmelding må gerne ske før startmødet d. 20.april a.h.t. bådens placering i start og evt. løb.

Fornyelse af DH-målebrev/klassebevis/kapsejladslicens se: https://dansksejlunion.dk/kapsejlads/kapsejladslicens-maalebreve-og-klassebeviser/koelbaade

 

Tilbageblik

Div starter kan findes på facebooksiden “Onsdagssejladser i Aalborg“.

På youtube kan ses flg to videoer fra starten af 2 onsdagssejladser, set fra dommerhuset. På YouTube skal du søge efter:
     Onsdagssejlads 2019 vestover. Her må Liva lave en strafvending i 2.start og Madonna og SoLong i 3.start – men vejret var helt fint.
eller
Onsdagssejlads 2019 østover. Her kan du se, om Solbakken bliver moppet i 2.start. -og vejret var regn og jævn vind og stærk strøm.

På gensyn på fjorden, sæson 2022.
Kapsejladsafdelingen, Steffen Hartvig Nielsen, tlf 42489520, mail: kapsejlads@aalborg-sejlklub.dk