Hvis du har mast på båden, og du skal sejle gennem Limfjorden mellem Hals og Thyborøn, er der i alt 4 broer, der skal åbnes. Der er yderligere nogle stykker, der enten er høje nok (Sallingsundbroen), eller ikke ligger i vejen for direkte gennemsejling af Limfjorden.

Ved Aalborg ligger Limfjordsbroen og Jernbanebroen.

Øst for Løgstør ligger Aggersundbroen.

Nord for Struer ved indsejlingen til Nissum Bredning ligger Oddesundbroen.

Syd for Thisted på vestsiden af Mors ligger Vilsundbroen.

Endelig er der den høje Sallingsundbro på østside af Mors.

 

De følgende oplysninger er opdateret august 2023 – med forbehold for fejl og “forældelse” – så check ved de enkelte link.

Signaler

Hvis du ønsker en bro åbnet, så brug signalflag “N”.

image

Du kan også ringe til brovagten eller kalde på VHF, kanal 16.

Erfaringen er, at når du nærmer dig broen og sætter signalflag N, så åbnes den på de angivne tidspunkter.

Lyssignaler fra broen

  1. Et rødt lys: Ingen gennemsejlning
  2. To røde lys: Gennemsejling fra øst
  3. Tre røde lys: Gennemsejling fra vest

Blinkende lys betyder: “intention om at åbne”.

2 eller 3 faste lys betyder: Sejl!

Nedenfor er alle broerne i Limfjorden oplistet med henvisning til de officielle data.

Her kan du se, hvor de ligger: Google maps

 

Broer der kan åbnes:

Limfjordsbroen

Limfjordsbroen er vejbroen, der forbinder Aalborg med Nørresundby, og det er den første bro, du skal passere, hvis du kommer fra øst.

Vejbroen åbner i sommerperioden som udgangspunkt for lystsejlere hver hele time, dvs. kl. 05.00, 06.00, 07.00 osv. frem til kl. 20.00 og 20.50. Der er dog enkelte tider, den ikke åbner, nemlig ved myldretid morgen og eftermiddag.

Åbningstider: Se Aalborg Kommune og Den danske Havnelods

  • 1. maj til 30. september klokken 5.00 – 21.00. Sidste gennemsejling er klokken 20.50
  • 1. oktober til 30. april kl. 6.00 – 19.00. Sidste gennemsejling er klokken 18.50

Bemærk dog spærretiderne:

Spærretid mandag, tirsdag, onsdag og torsdag:

  • klokken 7:00, 8:00 og 16:00

Spærretid fredag:

  • klokken 7:00, 8:00 og 15:00

Gennemsejlingshøjden ved lukket bro er 9.5 meter ved det centrale brofag.

Gennemsejlingen er 30 meter bred, så der er normalt plads til gennemsejling fra begge sider.

Limfjordsbroen er stærkt befærdet, så af hensyn til afvikling af byens biltrafik bedes sejlbåde være klar til gennemsejling, når broen åbnes.

Vær opmærksom på, at der kan være strøm, men sjældent over 1.5-2 knob.

Limfjordsbroen i myldretiden, set fra sydvest mod nordøst
Limfjordsbroen i myldretiden, set fra sydvest.

 

Jernbanebroen

Jernbanebroen ligger meget tæt på Limfjordsbroen og følger som udgangspunkt vejbroen mht. åbningstider. Hvis der er meget togdrift, kan gennemsejling dog blive forsinket.

Åbningstider: Se Den danske Havnelods.

Gennemsejlingshøjden ved lukket bro er 3.4 – 4.4  meter ved det centrale brofag, som er 29 meter bredt. Der kan være strøm, men sjældent over 1.5-2 knob

Jernbanebroen ved Aalborg set fra vest mod øst
Jernbanebroen ved Aalborg set fra vest mod øst.

 

Aggersundbroen

Ca. 20 sømil vest for Aalborg og ca. 3 sømil nord øst for Løgstør ligger Aggersundbroen.

For fritidsfartøjer gælder, at brovagten vil gennemføre broåbninger én gang i timen. Åbningerne vil blive gennemført 15 minutter over hel.

I weekender samt ugerne 27, 28, 29, 30 og 31 vil brovagten gennemføre broåbninger for lystsejlere to gange i timen i broens åbningstid. Broåbningerne vil i disse uger blive gennemført 15 minutter over hel og 15 minutter i hel.

Åbningstider: Se Den danske Havnelods

Højden ved lukket bro er 5.4 meter og bredden er ca. 30 meter. Der kan være strøm, men sjældent over 2 knob.

Aggersundbroen fra vest mod øst
Aggersundbroen set fra vest mod øst.

 

Aggersundbroen set fra øst
Aggersundbroen set fra øst.

 

Oddesundbroen

Lige vest for nordspidsen af Venø ligger Oddesundbroen, der forbinder Thyholm med “fastlands” Jylland. Den ligger ca. 20 sømil fra Thyborøn, så den skal også passeres på vej ud i Nordsøen.

Højden ved lukket bro er 5 meter og den åbner for lystfartøjer hvert 30. minut, kl xx.15 og xx.45. Bemærk dog at tidsrummet for lystfartøjer er begrænset til kl. 06.00 til 17.30.

Åbningstider: Se Den danske Havnelods

Oddesundbroen fra øst mod vest
Oddesundbroen fra øst.

Vilsundbroen

Tager du turen rundt om Mors, skal du passere Vilsundbroen lidt syd for Thisted. Dvs. på vestsiden af Mors. Broen har en uåbnet højde på 3.75 meter og er ca. 30 meter bred.

Åbningstider: Se Den danske Havnelods

Vildsundbroen fra syd
Vildsundbroen set fra syd.

Andre Limfjordsbroer

 

Sallingsundbroen

Broen forbinder Salling og Mors, og med en højde på 26 meter kan de fleste lystbåde sejle under. Gennemsejlingen er omkring 60 meter bred.

Oplysninger om Sallingsundbroen: Se Den danske Havnelods

Sallingsundbroen
Sallingsundbroen set fra nord.