Onsdagsholdet i gang med projekt maskinhal

Afdelingsleder for onsdagsholdet: Thyge Steffensen

Da Maskinhallen skulle rejses var holdstørrelsen på sit højeste . Nu er opgaverne mere mindre , men af mange slags : Vedligehold af bygninger, på land- og havnearealet og af klubbens materiel. Kun i særlige tilfælde må vi tilkalde – dyre, men dygtige – håndværkere.

I 2020 var holdet yderligere begrænset af Corona-forsamlingsrestriktionen. Året sluttede med kun max. 5 deltagere. Listen over fuldførte opgaver er derfor frustrerende kort.

Medlemmer i 2020:

 • Claes Strue
 • Erik Vognsen Nielsen
 • Knud-Erik Kristensen
 • Flemming Andersen
 • Robert Petersen
 • Ib Schougaard
 • Egon Sønderby Jensen
 • Niels Gjytkær
 • Keld Christensen
 • Thyge Steffensen

IMG_9017
Vores dejlige klubhus – vedligehold kan vi bl.a. takke de arbejdsfrie for. 

Udvalget mødes hver onsdag kl. 9.00 til kl. 13.15 i vinterperioden fra starten af september til slutningen af april måned.

Større, gennemførte arbejder:

 • Tyverisikring af døre/ nyt låsesystem
 • Vinterklargøring af havnebassinet
 • Lave stativ til særligt store master udenpå maskinhallen (montering udsat)
 • Reparation af mastekranerne og havnefyrene
 • Renovere og vedligeholde (RIB-, Ryds- og Kegnæs-)følgebådene
 • Servicere alle klubbens påhængsmotorer
 • Oprydning i et masteskur og indretning til SUP’erne og Sit-on-top-kajakkerne
 • Flytte vejrstationen til ydermolen og vise vejr-info på hjemmesiden  tilbyde vejr-info-app på mobilen.
 • Sætte rød-/grøn-skilte op ved alle vandpladser.
 • Male porte, yderdøre og AS-logo på gavlene.
 • Flytte hjertestarter til central ydervæg.
 • Lave el-stander på P-pladsen til autocampere (og el-biler)
 • Indrette stort materieldepot på 1.sal.
 • Montere fast videoprojektor i lille klublokale og i undervisningslokalet på 1.sal.
 • Indrette værksted (uden håndværktøj) til alle medlemmer ved benzinskuret.

– sidste opgave er næsten færdigt : Keld, Claes og Flemming har indrettet værksted til medlemmerne.