Kort beskrivelse af De Røde Haller

Andelsforeningen De Røde Haller består af 10 individuelle haller, færdiggjort og ibrugtaget efteråret 2016.

Hallerne er opbygget som trækonstruktion på sammenhængende betondæk, beklædt med stålprofil. Hallerne er uisolerede, og indeholder et rum. Andelshaverne kan efterfølgende indrette hallen individuelt med f.eks. lille værksted, og/eller indvendig isolering.

Fakta om De Røde Haller

Årstal for færdiggørelse: 2016
Hallernes størrelse: 14 x 5 meter = 70 m2
Antal: 10 haller
Basispris pr. 1/1-2019: kr. 230.000,-
Kontingent pr. år: kr. 600,-
Tillægsværdi for dokumenterede forbedringer: maksimalt 50% af basisværdien.

Du kan også blive andelshaver

For at blive andelshaver og få din egen hal, skal du skrives op på andelsforeningens venteliste. Kontakt formanden hvis du har spørgsmål eller ønsker at blive skrevet på ventelisten.

Pris for optagelse på ventelisten er kr. 100 pr år. For at kunne optages på ventelisten, skal du være medlem af Aalborg Sejlklub og have en land- og vandplads.

Kontakt information

Formand: Mogens Tomra Laursen, tlf: 23673009, e-mail: Mogens Tomra Laursen

 

Venteliste Vedtægter

 

Links til fællesregler, basispriser og brugsretsaftaler

Fællesregler for andelsforeninger i AS 2019

Basispriser for andelsforeninger i AS 2019

Aftale om brugsret, De Røde Haller 2019