DELTAGELSE I STÆVNER/KAPSEJLADSER UDENBYS

AS sponsorer, i år 2023, optagning før og søsætning ved hjemkomst af kølbåde der skal deltage/har deltaget i et stævne/en kapsejlads udenbys.

Kriterier for at kunne benytte denne mulighed:
– Båden skal være hjemmehørende i Aalborg Sejlklub.
– Optagning, Båden løftes og sættes direkte på Trailer.
– Søsætning, Båden løftes direkte fra trailer og søsættes.
– Max 2 sponsorater pr sæson pr båd.
– Bådens deltagelse annonceres af kapsejladsafdelingen eller båden selv på facebooksiden Klubliv og onsdagssejladser før og efter deltagelse for at skabe en opmærksomhed og stemning omkring stævnet/Kapsejladsen.
Vær opmærksom på, at Optagning/Søsætning sker på samme vilkår som ved bookning gennem Zeitwing.

Benyttelse af denne mulighed kræver godkendelse af Kapsejladsafdelingen. Efter godkendelse orienteres båden og Havnefogeden.
Båden kan efter godkendelse tage kontakt til Havnefogeden.

Orienter os tidligst muligt og minimum 14 dage før ønsket optagning, dette for at kunne aftale og imødekomme ønskede tidpunkter bedst muligt.
Kontakt os via email: kapsejlads@aalborg-sejlklub.dk