For dig der tidligere har bestået den teoretiske prøve, men af en eller anden grund ikke fik taget den praktiske prøve.

Kursus og prøve afholdes i maj / juni 2024

Har du tidligere bestået den teoretiske prøve i Sejlerskolen, Aalborg Sejlklub eller et andet sted, kan du nu deltage i træning og efterfølgende prøve i Sejlerskolen.

Undervisningsplan – den praktiske del

Den praktiske del til Duelighedsbevis foregår i sejlklubbens store RIB-båd og indebærer blandt andet, at du træner tillægning til bro eller kaj, fortøjningsteknikker og knob. Du skal sejle båden op til et udpeget punkt, klare en mand-over-bord manøvre samt sejle efter en bestemt kurs. Du lærer også om motorens brændstof-, kølings- og el-system.

Prøvekrav ses her: Dansk Sejlunion

Kursusplan:

Træningen forløber over en eftermiddag nogle dage inden den praktiske prøve.

Der er 3 kursister på et hold, som sammen med instruktøren gennemgår pensum og træner med jer ude på fjorden.

Træningen tilbydes eftermiddage/aften i løbet af maj / juni måned.

Kurset er opdelt i 3 dele:

  1. Holdet starter i sejlklubbens klubhus, hvor du får en gennemgang af “de teoretiske dele” af den praktiske prøve, og en gennemgang af, hvad I skal øve, når I kommer ud i RIB-båden.
  2. Sejlads i RIB-båden, hvor 3 kursister ad gangen på skift gennemfører øvelserne under vejledning af instruktøren.
  3. Prøven afholdes en anden dag med ekstern censor.

Pris:

Pris for træning: Kr. 300,-

Honorar til censor og gebyr for udstedelse af bevis: ca. Kr. 300,- (afregnes direkte med censor).

Tilmelding:

Du tilmelder dig via Aalborg Sejlklubs Webshop

Send en mail til sejlerskolen@aalborg-sejlklub.dk for at få oplysning om trænings- og prøvetider.