Den praktiske del af duelighedsbevis

Det er ikke en grundig læring i praktisk sejlads – dertil tilbyder vi sommeraktiviteten, se denne. Men, den praktiske del til duelighedsbevis indebærer blandt andet at du lærer at sejle op til et punkt i en motoriseret jolle, at klare en mand-over-bord manøvre, at lægge til kaj, samt at sejle efter en bestemt kurs. Kurset forløber over et par eftermiddage nogle dage inden den praktiske eksamen ultimo april/primo maj, forudsat du er klar til at gå til eksamen.

 

Delprøver som kan tages ved Sejlerskolen:

 • Teoretisk duelighedsprøve:
  • Eksamen i den teoretiske del af Duelighedsbevis er delt i to dele: Den første er medio april og er en skriftlige prøve på 30 min. i eksamenslokalet, og består af en faktaopgave (uden hjælpemidler) som afleveres til bedømmelse. Derefter gives en sejladsplanlægningsopgave, som kan løses i grupper over en periode på ca. 14 dage.
  • Den anden del af eksamen er i ultimo april, hvor kursisten eksamineres af censor i de to opgavebesvarelser (faktaopgaven og sejladsplanlægninsopgaven). Yderligere om prøven kan ses på http://www.sejlsport.dk/mere/fritidssejleruddannelse/sejladsbeviser/proevekrav-til-sejladsbeviser.
  • Kun kursister, der har deltaget i vinteraktiviteten, kan deltage i prøven.
  • Til censor vil der være et honorar og kørselsgodtgørelse på ca. kr. 250.-
 • Praktisk duelighedsprøve:
  • Ultimo april/medio maj (evt. også primo oktober) afholdes en praktisk duelighedsprøve.
  • Prøven er med ekstern censor.
  • Kun kursister, der har deltaget i vinteraktiviteten og/eller sommeraktiviteten, kan deltage i prøven.
  • Yderligere om prøven kan ses på  http://www.sejlsport.dk/mere/fritidssejleruddannelse/sejladsbeviser/proevekrav-til-sejladsbeviser.
  • Kun kursister, der har deltaget i vinteraktiviteten og/eller sommeraktiviteten, kan deltage i prøven.
  • Til censor vil der være et honorar og kørselsgodtgørelse på ca. kr. 200.-.

Duelighedsbevis:

Er både den teoretiske og praktiske prøve bestået, kan et Duelighedsbevis udstedes fra Dansk Sejlunion. Sejlerskolen planlægger det praktiske omkring afholdelse af røverne, men principielt er der kun 3 parter involveret i Duelighedsbevis: eksaminanten, censor og Dansk Sejlunion. Se mere her: http://www.sejlsport.dk/mere/fritidssejleruddannelse

Et Duelighedsbevis giver desuden ret til at føre speedbåd. Til Dansk Sejlunion vil der være et honorar for udstedelsen på ca. kr. 80.-.

Ønsker du mere information, så skriv til: sejlerskolen@aalborg-sejlklub.dk

Tilmelding til kursus til Duelighedsbevis: senest 1. oktober 2019 ved at skrive til sejlerskolen. Betaling og bestilling af kursusmaterialer foregår via klubbens webshop, og det informeres der på 1. kursusaften. 

Tilmeld dig i rigtig god tid, der kan opstå ventelister! Og husk først til mølle vælger først.