For dig der tidligere har bestået den teoretiske prøve, men af en eller anden grund ikke fik taget den praktiske prøve.

Kursus og prøve afholdes i august / september 2023

Har du tidligere bestået den teoretiske prøve i Aalborg Sejlklub eller et andet sted, kan du nu deltage i træning og efterfølgende prøve i Sejlerskolen.

Har du et duelighedsbevis, kan du også få ret til at føre speedbåd.

Undervisningsplan – den praktiske del

Den praktiske del til Duelighedsbevis foregår i sejlklubbens store RIB-båd og indebærer blandt andet, at du træner tillægning til bro eller kaj, fortøjningsteknikker og knob. Du skal sejle båden op til et udpeget punkt, klare en mand-over-bord manøvre samt sejle efter en bestemt kurs. Du lærer også om motorens brændstof-, kølings- og el-system.

Prøvekrav ses her: Dansk Sejlunion

Tid:

Træningen forløber over én (evt. 2) eftermiddag nogle dage inden den praktiske prøve.

Træningen tilbydes eftermiddage/aften i løbet af august / september måned.

Kurset er opdelt i 3 dele:

  1. Holdet starter i sejlklubbens klubhus, hvor I får en fælles gennemgang af “de teoretiske dele” af den praktiske prøve, og en gennemgang af, hvad I skal øve, når I kommer ud i RIB-båden. Derefter er der sejlads i RIB-båden, hvor 3 kursister ad gangen på skift gennemfører øvelserne under vejledning af instruktøren. 

Prøven afholdes en anden dag med ekstern censor.

Pris:

Pris for træning, honorar til censor og udstedelse af bevis: Kr. 500,-

Tilmelding:

Du tilmelder dig til træning og prøve via Aalborg Sejlklubs Webshop

Skriv en mail til: sejlerskolen@aalborg-sejlklub.dk  for at få oplysning om trænings- og prøvetider.