Duelighedskursus med start den 30. eller 31. oktober 2023

En fritidssejler bør have duelighedsbevis. Det sikrer den minimalt nødvendige viden om sejlads og viden om, hvordan man håndterer sin båd i forskellige situationer.

På dette kursus opnår du den viden, der er nødvendig for at kunne bestå både den teoretiske og den praktiske del af duelighedsprøven. 

 

Tid og sted

Undervisningen foregår i Aalborg Sejlklub, Skydebanevej 40, Aalborg.

Undervisningslokalet er beliggende i klubhuset på 1. sal.

Vi forventer at oprette 2 hold:

Hold 1. mandage kl. 19:00 til 21:30.

Hold 2. tirsdage kl. 19:00 til 21:30.

Den teoretiske undervisning løber fra uge 44 til ultimo marts 2024. I alt ca. 16 undervisningsaftener – efterfulgt af de teoretiske og praktiske prøver.

 

Underviser: Jens Juhl

Jens har stor erfaring som sejler og har undervist i mange år som underviser på AU i landmåling, kortlægning og fotogrammetri.

 

Undervisningsplan – den teoretiske del

Du får de nødvendige basiskompetencer, der betyder, at du forsvarligt kan navigere et fritidsfartøj og manøvrere mindre fritidsfartøjer for motor.

Du lærer blandt andet om afmærkning af farvande, at beregne kurser, korrigere for deviation og misvisning, foretage pejlinger og udsætte stedlinjer på søkortet, så du selv kan bestemme din position.

Du får klar besked om sikkerhed til søs.

Du lærer søvejsregler i henhold til de internationale regler for trafik til søs. Du får kendskab til søsikkerhed, nødsignaler, brandbekæmpelse, havmiljøloven m.m.

Du lærer kort sagt at planlægge en sikker sejlads efter søvejsreglerne.

Kurset er tilrettelagt så nye sejlere – næsten uanset alder og forudsætninger – kan følge med.

 

PrøveTeoretisk duelighedsprøve

Eksamen i den teoretiske del af Duelighedsbeviset er delt i to dele:

1:  Sejladsplanlægningsopgave, som kan løses i grupper over en periode på ca. 14 dage.

2:  Faktaopgave, som er en onlineprøve

Kursisten eksamineres af lærer og ekstern censor i de to opgavebesvarelser

Prøvekrav ses her: Dansk Sejlunion

 

Undervisningsplan – den praktiske del

Den praktiske del til Duelighedsbevis indebærer blandt andet, at du lærer om fartøjets maskineri, at klare en mand-over-bord manøvre, at lægge til kaj samt at sejle efter en bestemt kurs.

Kurset forløber over én (evt. 2) eftermiddag nogle dage inden den praktiske prøve.

Træning og prøve foregår i klubbens store RIB-båd i april/maj måned.

Prøve: Praktisk duelighedsprøve

Prøven afholdes ultimo april / primo maj med ekstern censor.

Prøvekrav ses her: Dansk Sejlunion

 

Prøvebevis

Du kan afslutte undervisningen med et

 • Bevis for bestået duelighedsprøve (teoretisk onlineprøve + mundtlig prøve + praktisk prøve)
 • Speedbådsbevis (online teoretisk prøve + praktisk prøve)
 • Sønæringsbevis duelighedsbevis (bestået teoretisk + praktisk prøve + syns- og høreprøve for fritidssejlere)

 

Anbefalet kursusmateriale

 • Duelighedsbogen – Lærebog i navigation, søsikkerhed og sejlads. Bogen indeholder hele pensum og omfatter de grundlæggende principper inden for blandt andet navigation, søvejsregler, brandbekæmpelse, søsikkerhed, vagtholdsrutiner, havmiljø og sømandskab. Duelighedsbogen er udkommet på lydfiler som kan hentes på duelighedsbogen.dk (kan dog ikke bruges uden bogen pga. de mange tegninger).
  Duelighedsbogen og Søvejsregler kan også fås som iBook til iPad, iPhone og Mac.
 • Undervisningskort 102 Kattegat.
 • Kort 1 (signaturforklaring til søkort),(kan evt. downloades her)
 • Afmærkning af danske farvande (kan evt. hentes som Pdf-fil her).
 • De internationale søvejsregler (kan evt. findes i en Pdf-fil)
 • Du har også brug for redskaberne kurslineal og stikpasser.

Du kan bestille kursusmaterialer i Aalborg Sejlklub webshop

Kursusmateriale bestilles individuelt – for måske har du noget af det i forvejen.

Når kursusgebyret er betalt, kan du få en rabatkode, så du får 10% rabat ved køb af kursusmaterialet i webshoppen.

Materialerne udleveres i forbindelse med kursusstart, eller det kan efter aftale afhentes på havnekontoret i åbningstiden.

Materialerne vil koste mellem kr. 500 – 1000, alt efter hvad du har i forvejen.

 

Kursusgebyrer

Duelighedskursus Kr. 1.950
Gebyr til onlineprøve (Dansk Sejlunion) Kr.   100
Eksamensgebyr til censor, teoretisk duelighedsprøve Kr.    250
Eksamensgebyr til censor, praktisk duelighedsprøve Kr.    200
Udstedelse af Bevis for bestået duelighedsprøve (Søfartsstyrelsen)

(Ved samtidig udstedelse af speedbådsbevis Kr. 150 kr. for begge)

Kr.    120

 

Gebyrer i forbindelse med eksamen betales umiddelbart før prøveaflæggelse direkte til censor.

 

Tilmelding og nærmere information

Tilmelding og betaling af kursus og materialer foregår via Aalborg Sejlklubs webshop

VIGTIGT: Skriv gerne i feltet “Bemærkninger til ordren” om du specifikt ønsker et mandags- eller et tirsdagshold.

Ønsker du mere information, så skriv til: sejlerskolen@aalborg-sejlklub.dk