På dette kursus opnår du den viden, der er nødvendig for at kunne bestå den teoretiske og den praktiske del af duelighedsprøven.

Undervisere: Jens Juhl og Erik Nød Sørensen

Tager du duelighedsprøvens teoretiske og praktiske del, får du klar besked om sikkerhed til søs. Du får samtidig de nødvendige basiskompetencer, der betyder, at du forsvarligt kan navigere et fritidsfartøj og manøvrere mindre fritidsfartøjer for motor. På kurset kommer du igennem det pensum, som du eksamineres i ved de teoretiske og praktiske prøver.

Du skal bestå begge prøver for at få udstedt et Duelighedsbevis. Et duelighedsbevis giver desuden ret til at føre speedbåd. (Link til øvrige oplysninger)

En fritidssejler bør have Duelighedsbevis. Det sikrer den minimalt nødvendige viden om sejlads og viden om, hvordan man håndterer sin båd i forskellige situationer. Du lærer også at planlægge en sikker sejlads efter søvejsreglerne. Mange forsikringsselskaber tilbyder reduktion i forsikringspræmien, hvis sejleren har Duelighedsbevis.

Duelighedsbeviset udstedes af Dansk Sejlunion og består af en teoretisk del og en praktisk del. Begge dele kan du tage i Aalborg Sejlklubs Sejlerskole, som gør dig klar til de to delprøver.

Undervisningsplan – den teoretiske del

Du lærer blandt andet om afmærkning af farvande, at beregne kurser, korrigere for deviation og misvisning, foretage pejlinger og udsætte stedlinier på søkortet, så du selv kan bestemme din position.

Du lærer søvejsregler i henhold til de internationale regler for trafik til søs. Du får kendskab til søsikkerhed, nødsignaler, brandbekæmpelse, havmiljøloven m.m.

Kurset er tilrettelagt så nye sejlere – næsten uanset alder og forudsætninger – kan følge med.

Kurset løber over 16 aftener i perioden fra mandag i uge 43 i oktober til ultimo marts. I alt 40 undervisningstimer.

Der undervises på 3 hold mandag, tirsdage og onsdag (første tilmeldte vælger først) fra kl. 19:00 til 21:30 i Aalborg Sejlklubs undervisningslokale beliggende i klubhuset på 1. sal.

Anbefalet kursusmateriale

Duelighedsbogen – Lærebog i navigation, søsikkerhed og sejlads. Bogen indeholder hele pensum og omfatter de grundlæggende principper inden for blandt andet navigation, søvejsregler, brandbekæmpelse, søsikkerhed, vagtholdsrutiner, havmiljø og sømandskab.

Duelighedsbogen er udkommet på lydfiler som kan hentes gratis på duelighedsbogen.dk.
Duelighedsbogen og Søvejsregler fås også som iBook til iPad, iPhone og Mac. https://www.weilbach.com/products/ebooks/ibooks/duelighedsbogen

Undervisningskort 102 Kattegat.

Kort 1 (signaturforklaring til søkort).

Afmærkning af danske farvande (kan evt. hentes som Pdf-fil).

Søvejsregler.

Du har også brug for redskaberne kurslineal og passer.

Du kan bestille kursusmaterialer i Aalborg Sejlklubs webshop Aalborg Sejlklub webshop

Kursusmateriale bestilles individuelt – for måske har du noget af det i forvejen. Materialet skaffes til kursisterne og videreformidles uden tillæg.

Materialerne kan afhentes på havnekontoret i åbningstiden eller udleveres i forbindelse med kursusstart. Kursusgebyr skal være betalt senest 3 dage efter bestilling af kursusmaterialer.

Materialerne vil koste mellem kr. 500 – 1000, alt efter hvad du har i forvejen.

Prøve: Teoretisk duelighedsprøve

Eksamen i den teoretiske del af Duelighedsbevis er delt i to dele:

1:  Sejladsplanlægningsopgave, som kan løses i grupper over en periode på ca. 14 dage. Opgaven stilles primo april.

2:  Faktaopgave, som er en skriftlige prøve på 30 min. i eksamenslokalet uden hjælpemidler. Opgaven stilles medio april

Medio/ultimo april eksamineres kursisten af lærer og censor i de to opgavebesvarelser (sejladsplanlægningsopgaven og faktaopgaven).

Prøven afholdes med ekstern censor.

Prøvekrav ses her: http://www.sejlsport.dk/media/886823/proevekrav-for-duelighedsproeve-teoretisk-proeve.pdf

Undervisningsplan – den praktiske del

Den praktiske del til Duelighedsbevis indebærer blandt andet, at du lærer at sejle op til et punkt i en motoriseret jolle, at klare en mand-over-bord manøvre, at lægge til kaj samt at sejle efter en bestemt kurs.

Kurset forløber over et par eftermiddage nogle dage inden den praktiske eksamen, som afholdes ultimo april / primo maj.

Prøve: Praktisk duelighedsprøve

Prøven afholdes med ekstern censor. Prøvekrav ses her: http://www.sejlsport.dk/media/886831/proevekrav-for-duelighedsproeve-praktisk-sejlads.pdf

Kursusgebyr

Duelighedskursus kr. 1.695 – skal betales senest 8 dage efter bekræftet optagelse på deltagerlisten.

Eksamensgebyr til censor, teoretisk del kr. 225

Eksamensgebyr til censor, praktisk del kr. 175

Udstedelse af duelighedsbevis (gebyr til Søfartsstyrelsen) kr. 80.

Gebyrer i forbindelse med eksamen betales umiddelbart før prøveaflæggelse direkte til censor.

Gæstemedlemskab kr. 425 – Hvis du ikke er medlem af Aalborg Sejlklub, skal du købe et gæstemedlemskab. Gæstemedlemskabet gælder kun i kursusperioden.

Du skal ikke betale gæstemedlemskab, hvis du i forvejen er medlem af en af medlemsklubberne i ANF (Aalborg Nørresundby Fritidshavne).

Du kan også vælge at betale for fuldt medlemskab og opnå alle medlemsrettighederne for kr. 900 årligt + indmeldelsesgebyr kr. 350.

Hvis du er under 25 år eller har studiekort koster medlemskabet kr. 625 + indmeldelsesgebyr kr. 350.

Hvis din ægtefælle / samlever er medlem i Aalborg Sejlklub, skal du ikke have gæstemedlemskab.

Tilmelding og nærmere information

Tilmelding via webshop Aalborg Sejlklub webshop

Bestilling og betaling af kursus, gæstemedlemskab og materialer foregår via klubbens webshop.

Skriv eventuelt i “bemærkninger til ordren”, hvis du har specifikke ønsker om undervisningsdag

Ønsker du mere information, så skriv til: sejlerskolen@aalborg-sejlklub.dk

Teoretisk prøve med censor