Kurset er i fuld gang, men der starter selvfølgelig nye hold i november 2022

Send en mail til sekretaer@aalborg-sejlklub.dk, hvis du lave en foreløbig tilmelding eller vide mere.

 

Duelighedskursus med start november 2021

På dette kursus opnår du den viden, der er nødvendig for at kunne bestå både den teoretiske og den praktiske del af duelighedsprøven. 

 

Undervisere: Jens Juhl og Erik Nød Sørensen

En fritidssejler bør have duelighedsbevis. Det sikrer den minimalt nødvendige viden om sejlads og viden om, hvordan man håndterer sin båd i forskellige situationer.

Du skal bestå begge prøver for at få udstedt et duelighedsbevis. Et duelighedsbevis giver desuden ret til at føre speedbåd.

Duelighedsbeviset udstedes af Søfartsstyrelsen og består af en teoretisk del og en praktisk del. Begge dele kan du tage i Aalborg Sejlklubs Sejlerskole, som gør dig klar til de to delprøver.

Kurset er tilrettelagt så nye sejlere – næsten uanset alder og forudsætninger – kan følge med.

 

Tid og sted

Der undervises på 3 hold mandag, tirsdag og onsdag (første tilmeldte vælger først) fra kl. 19:00 til 21:30 i Aalborg Sejlklubs undervisningslokale beliggende i klubhuset på 1. sal.

Den teoretiske undervisning løber fra uge 44 til ultimo marts 2022. I alt ca. 40 undervisningstimer.

Træning til den praktiske prøve foregår i klubbens store RIB-båd i april/maj måned.

 

Undervisningsplan – den teoretiske del

På kurset kommer du igennem det pensum, som du eksamineres i ved de teoretiske og praktiske prøver.

Du får klar besked om sikkerhed til søs.

Du får de nødvendige basiskompetencer, der betyder, at du forsvarligt kan navigere et fritidsfartøj og manøvrere mindre fritidsfartøjer for motor.

Du lærer blandt andet om afmærkning af farvande, at beregne kurser, korrigere for deviation og misvisning, foretage pejlinger og udsætte stedlinier på søkortet, så du selv kan bestemme din position.

Du lærer søvejsregler i henhold til de internationale regler for trafik til søs. Du får kendskab til søsikkerhed, nødsignaler, brandbekæmpelse, havmiljøloven m.m.

Du lærer kort sagt at planlægge en sikker sejlads efter søvejsreglerne.

 

PrøveTeoretisk duelighedsprøve

Eksamen i den teoretiske del af Duelighedsbevis er delt i to dele:

1:  Sejladsplanlægningsopgave, som kan løses i grupper over en periode på ca. 14 dage. Opgaven stilles primo april.

2:  Faktaopgave, som er en skriftlige prøve på 30 min. i eksamenslokalet uden hjælpemidler. Opgaven stilles medio april.

Medio/ultimo april eksamineres kursisten af lærer og ekstern censor i de to opgavebesvarelser (sejladsplanlægningsopgaven og faktaopgaven).

Prøvekrav ses her: Dansk Sejlunion

 

Undervisningsplan – den praktiske del

Den praktiske del til Duelighedsbevis indebærer blandt andet, at du lærer at sejle op til et punkt i en stor rib-båd, at klare en mand-over-bord manøvre, at lægge til kaj samt at sejle efter en bestemt kurs.

Kurset forløber over én (evt. 2) eftermiddag nogle dage inden den praktiske prøve.

Prøve: Praktisk duelighedsprøve

Prøven afholdes ultimo april / primo maj med ekstern censor. Prøvekrav ses her: Dansk Sejlunion

 

Anbefalet kursusmateriale

Duelighedsbogen – Lærebog i navigation, søsikkerhed og sejlads. Bogen indeholder hele pensum og omfatter de grundlæggende principper inden for blandt andet navigation, søvejsregler, brandbekæmpelse, søsikkerhed, vagtholdsrutiner, havmiljø og sømandskab.

Duelighedsbogen er udkommet på lydfiler som kan hentes på duelighedsbogen.dk.
Duelighedsbogen og Søvejsregler fås også som iBook til iPad, iPhone og Mac.

Undervisningskort 102 Kattegat.

Kort 1 (signaturforklaring til søkort).

Afmærkning af danske farvande (kan evt. hentes som Pdf-fil).

Søvejsregler.

Du har også brug for redskaberne kurslineal og passer.

 

Du kan bestille kursusmaterialer i Aalborg Sejlklub webshop

Kursusmateriale bestilles individuelt – for måske har du noget af det i forvejen.

Når kursusgebyret er betalt, kan du få en rabatkode, så du får 10% rabat ved køb af kursusmaterialet i webshoppen.

Materialerne kan afhentes på havnekontoret i åbningstiden eller udleveres i forbindelse med kursusstart.

Materialerne vil koste mellem kr. 500 – 1000, alt efter hvad du har i forvejen.

 

Kursusgebyrer

Duelighedskursus                                                                               Kr. 1.950

Eksamensgebyr til censor, teoretisk duelighedsprøve                        Kr.    250

Eksamensgebyr til censor, praktisk duelighedsprøve                         Kr.    200

Udstedelse af duelighedsbevis (Søfartsstyrelsen)                              Kr.    115

Gebyrer i forbindelse med eksamen betales umiddelbart før prøveaflæggelse direkte til censor.

 

Tilmelding og nærmere information

Tilmelding via webshop Aalborg Sejlklub webshop

Bestilling og betaling af kursus og materialer foregår via klubbens webshop.

Hvis du har specifikke ønsker mht. undervisningsdag, kan du skrive det i “bemærkninger til ordren”. Skriv også gerne, hvis du allerede har et speedbådsbevis.

Ønsker du mere information, så skriv til: sejlerskolen@aalborg-sejlklub.dk

 

Teoretisk prøve med censor