På dette kursus opnår du den viden, der er nødvendig for at kunne bestå den teoretiske del af duelighedsprøven – og så i øvrigt at sejle sikkert efter søvejsreglerne!

Du lærer blandt andet at beregne kurser, korrigere for deviation og misvisning, foretage pejlinger og udsætte stedlinier på søkortet, så du selv kan bestemme din position. Desuden lærer du søvejsregler i henhold til de internationale regler for trafik til søs. Du får kendskab til nødsignaler, havmiljøloven m.m. Kurset er tilrettelagt så nye sejlere – næsten uanset alder og forudsætninger – kan følge med. Duelighedsbeviset gælder også som ”speedbåds-kørekort”.

Kurset løber over 22 aftener fra mandag uge 43 i oktober til medio april. Alt efter antal af tilmeldte undervises mandage eller mandage og tirsdage (første tilmeldte vælger først) fra 19:00 til 21:30 i klubbens undervisningslokale, beliggende i klubhuset på 1. sal. Et hold består af min. 13 og maks. 22 personer. Der undervises i afmærkning af farvande, søvejsregler, navigation, søsikkerhed, brandbekæmpelse og miljø. Præcis det stof, som er nødvendigt til den teoretiske duelighedsprøve.

Kursister, der har deltaget i sommeraktiviteten, kan deltage i prøverne: Teoretisk duelighedsprøve og praktisk duelighedsprøve uden forudgående instruktion, men er velkommen til at følge dem som sejlerskolen tilbyder inden den kraktiske eksamen.

Underviser: Jens Juhl

Kursusgebyr for vinteraktiviteten vil være kr. 1500.-. Undervisningsmateriale: ca. kr. 500.- (og op til kr. 1000.-).

Deltagerne skal være medlem af Aalborg Sejlklub, og er du ikke det, skal du tegne et gæstemedlemskab – som gælder i undervisningsperioden – og det koster kr. 425.-. Kursusgebyr skal betales 3 dage efter bestilling af kursusmateriale. (Kursusmateriale ordres individuelt – for måske har du noget af det i forvejen. Materialet skaffes til kursisterne og videreformidles uden tillæg)