Dette kursus er næsten gennemført – men på grund af coronarestriktioner mangler nogle få undervisningsgange + eksamen. Undervisning og eksamen afvikles i begyndelsen af efteråret.

Et nyt kursus starter uge 43, 2020. Se Vinter 2020-21 Duelighedsbevis, teoretisk og praktisk del.

Disse materialer arbejdes der med på kurset til Duelighedsbevis

Vi mener, at en fritidssejler bør have Duelighedsbevis. Det sikrer den minimalt nødvendige viden om sejlads, og viden om hvordan man håndterer sin båd i forskellige situationer. Mange forsikringsselskaber tilbyder reduktion i forsikringspræmien, hvis sejleren har Duelighedsbevis. Duelighedsbeviset udstedes af Dansk Sejlunion, og består af en teoretisk del og en praktisk del. Begge dele kan du tage i Aalborg Sejlklubs sejlerskole, som gør dig klar til de to delprøver, som forklares nedenfor.

 

Aalborg Sejlklub tilbyder navigationskursus til Duelighedsbevis. (den teoretiske del til Duelighedsbevis)

På dette kursus opnår du den viden, der er nødvendig for at kunne bestå den teoretiske del af duelighedsprøven. Og så i øvrigt at sejle sikkert efter søvejsreglerne!

Du lærer blandt andet at beregne kurser, korrigere for deviation og misvisning, foretage pejlinger og udsætte stedlinier på søkortet, så du selv kan bestemme din position. Desuden lærer du søvejsregler i henhold til de internationale regler for trafik til søs. Du får kendskab til nødsignaler, havmiljøloven m.m.

Kurset er tilrettelagt så nye sejlere – næsten uanset alder og forudsætninger – kan følge med.

Duelighedsbeviset gælder også som ”speedbåds-kørekort”.

Kurset løber over 22 aftener fra mandag uge 43 i oktober til medio april.

Alt efter antal af tilmeldte undervises mandage eller mandage og tirsdage (første tilmeldte vælger først) fra 19:00 til 21:30 i klubbens undervisningslokale, beliggende i klubhuset på 1. sal.
Et hold består af min. 13 og maks. 22 personer.
Der undervises i afmærkning af farvande, søvejsregler, navigation, søsikkerhed, brandbekæmpelse og miljø. Præcis det stof, som er nødvendigt til den teoretiske duelighedsprøve.

Kursister, der har deltaget i sommeraktiviteten, kan deltage i prøverne: Teoretisk duelighedsprøve og praktisk duelighedsprøve uden forudgående instruktion, men er velkommen til at følge dem som sejlerskolen tilbyder inden den kraktiske eksamen.

Underviser: Jens Juhl

Kursusgebyr for vinteraktiviteten vil være kr. 1500.-. Undervisningsmateriale: ca. kr. 500.- (og op til kr. 1000.-).

Deltagerne skal være medlem af Aalborg Sejlklub, og er du ikke det, skal du tegne et gæstemedlemskab – som gælder i undervisningsperioden – og det koster kr. 425.-. Kursusgebyr skal betales 3 dage efter bestilling af kursusmateriale. (Kursusmateriale ordres individuelt – for måske har du noget af det i forvejen. Materialet skaffes til kursisterne og videreformidles uden tillæg)

 

Aalborg Sejlklub tilbyder også kursus i den praktiske del til Duelighedsbevis.

Det er ikke en grundig læring i praktisk sejlads – dertil tilbyder vi Sommeraktiviteten, se denne. Men, den praktiske del til Duelighedsbevis indebærer bla., at du lærer at sejle op til et punkt i en motoriseret jolle, at klare en mand-over-bord manøvre, at lægge til kaj, samt at sejle efter en bestemt kurs. Kurset forløber over et par eftermiddage nogle dage inden den praktiske eksamen ultimo april/primo maj, forudsat du er klar til at gå til eksamen.

 

Delprøver som kan tages ved Sejlerskolen:

 • Teoretisk duelighedsprøve:

  • Eksamen i den teoretiske del af Duelighedsbevis er delt i to dele: Den første er medio april og er en skriftlige prøve på 30 min. i eksamenslokalet, og består af en faktaopgave (uden hjælpemidler) som afleveres til bedømmelse. Derefter gives en sejladsplanlægningsopgave, som kan løses i grupper over en periode på ca. 14 dage.

  • Den anden del af eksamen er i ultimo april, hvor kursisten eksamineres af censor i de to opgavebesvarelser (faktaopgaven og sejladsplanlægninsopgaven). Yderligere om prøven kan ses på http://www.sejlsport.dk/mere/fritidssejleruddannelse/sejladsbeviser/proevekrav-til-sejladsbeviser.

  • Kun kursister, der har deltaget i vinteraktiviteten, kan deltage i prøven.

  • Til censor vil der være et honorar og kørselsgodtgørelse på ca. kr. 250.-

 • Praktisk duelighedsprøve:

  • Ultimo april/medio maj (evt. også primo oktober) afholdes en praktisk duelighedsprøve.

  • Prøven er med ekstern censor.

  • Kun kursister, der har deltaget i vinteraktiviteten og/eller sommeraktiviteten, kan deltage i prøven.

  • Yderligere om prøven kan ses på  http://www.sejlsport.dk/mere/fritidssejleruddannelse/sejladsbeviser/proevekrav-til-sejladsbeviser.

  • Kun kursister, der har deltaget i vinteraktiviteten og/eller sommeraktiviteten, kan deltage i prøven.

  • Til censor vil der være et honorar og kørselsgodtgørelse på ca. kr. 200.-.

Duelighedsbevis:

Er både den teoretiske og praktiske prøve bestået, kan et Duelighedsbevis udstedes fra Dansk Sejlunion. Sejlerskolen planlægger det praktiske omkring afholdelse af røverne, men principielt er der kun 3 parter involveret i Duelighedsbevis: eksaminanten, censor og Dansk Sejlunion. Se mere her: http://www.sejlsport.dk/mere/fritidssejleruddannelse


Et Duelighedsbevis giver desuden ret til at føre speedbåd.
Til Dansk Sejlunion vil der være et honorar for udstedelsen på ca. kr. 80.-.

Ønsker du mere information, så skriv til: sejlerskolen@aalborg-sejlklub.dk

Tilmelding til kursus til Duelighedsbevis: senest 1. oktober 2019 ved at skrive til sejlerskolen. Betaling og bestilling af kursusmaterialer foregår via klubbens webshop, og det informeres der på 1. kursusaften. 

Tilmeld dig i rigtig god tid, der kan opstå ventelister! Og husk først til mølle vælger først.