FORLIS OG REDNING

Dato/Tid - 5-nov-2023 / 14:00 - 17:00

Hvor? Klublokale og køkken


FTLF og Aalborg Sejlklub inviterer til foredraget

FORLIS OG REDNING

Dansk sejlbåd forliste i Indiske Ocean ud for Somalias kyst, og nu vil skipperen Kim Johansen fortælle om sejladsen før, under og efter forliset. Bland andet om bøvl ved afrejsen, havariet, nødkaldet, redningen, tilskadekomst, hjemturen og meget mere. Der vil blive vist original video fra selve den dramatiske redning.

Læs mere her: