Aflyst pga. for få tilmeldte

Kursus afholdes 4. februar 2023 i samarbejde med FTLF

Har du planer om at sejle på de europæiske floder, skal du have et flodskipperbevis. Men det kan du tage, hvis du tilmelder dig dette kursus.

Tidspunkt: 04. februar 2023. kl. 10:00 – 16:00

Sted: Aalborg Sejlklub, Skydebanevej 40, 9000 Aalborg

Kursusgebyr: 640 kr.

Tilmelding: Aalborg Sejlklubs webshop

Kursusgebyret dækker undervisning, kursusmaterialer, forplejning, prøve samt udstedelse af flodskippercertifikat.

Arrangør: Kurset arrangeres af FTLF (Foreningen til Langturssejladsens Fremme), men som medlem af Aalborg Sejlklub kan du deltage, da kurset afholdes i vores klublokaler.

Underviser: Hans Kokholm

Hans har gennem mange år med Nykøbing Mors som affarende sted sejlet rundt i store dele af verden i sin 30 fods Albin Ballad, S/Y Joy.

Deltagerforudsætning
Som minimum skal du have et duelighedsbevis, hvor såvel den teoretiske som den praktiske del er bestået. Y1 eller Y3 er også adgangsgivende. (Speedbådskørekort er ikke nok!).

Kursusindhold
Det er blevet et myndighedskrav at besidde et såkaldt ”Flodskipperbevis”. Dette krav har sin rod i, at en række europæiske lande har tiltrådt den såkaldte CEVNI forordningforskrifter for sejlads på de indre vandveje. CEVNI står for ”Code Européen des Vois de la Navigation Intérieure”

Kurset omfatter signaler og vigeregler på vandvejene samt generel information om etik, sluseteknik m.v.

Prøve
Der afholdes en skriftlig prøve ved slutningen af kursusdagen. For at bestå prøven kræves, at 70% af opgaverne er korrekt besvaret.

Kursusbevis (Flodskippercertifikat) udstedes af FTLF´s sekretariat.

Send et vellignende foto samt en kopi af duelighedsbevis / Yachtskipperbevis til ftlf@ftlf.dk senest 14 dage før kursusstart.

Kursusmateriale udleveres på kursusdagen – herunder “European Waterways Regulations”, som SKAL forefindes ombord ved sejlads på indre europæiske vandveje.

Forplejning: FTLF byder på et rundstykke og kaffe, samt en øl/vand til frokost – men husk selv madpakken!

Ved framelding senere end 14 dage før kursusstart refunderes tilmeldingsgebyr ikke.