Forholdsregler i forbindelse med Corona smittefare

posted in: Forsiden 0

Kære medlemmer og gæster i Aalborg Sejlklub

Myndighederne har med virkning fra den 18. marts 2020 kl. 10.00 indført et midlertidigt forbud mod at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor flere end 10 personer er samlet.
Forbuddet gælder foreløbigt frem til den 31. marts 2020.

Forbuddet er forlænget til den 13. april 2020.

Indtil da er havnekontoret kun åbent pr telefon og mail. Der er kun adgang på kontoret for personalet!

 

Mange bådejere henvender sig i øjeblikket og er interesserede i at vide, hvordan de skal forholde sig i forhold til bådklargøring og søsætning. Så længe at vi vurderer at det er forsvarligt søsætter vi både, men ligesom alle andre steder udvikler situationen sig hele tiden. Vi henstiller til, at alle medlemmer og gæster tager hensyn til hinanden og vores personale og følger nedenstående forholdsregler.

 

Forholdsreglerne er:

Enhver skal undgå smittespredning. Derfor er det vigtigt, at vi alle udviser sund fornuft, passer på hinanden og følger Sundhedsstyrelsens generelle anvisninger.

Når bådklargøring og søsætning gennemføres, opfordres alle til at følge nedenstående råd for at begrænse smitten mest muligt:

  • Udvis respekt og hold god afstand til hinanden – min. 2 meter.
  • Udvis særlig forsigtighed overfor havnens personale og/eller dem der står for selve bådhåndteringen.
  • Bliv udendørs.
  • Toiletterne må gerne benyttes, men vi henstiller til ekstra grundig håndhygiejne, både før og efter.
  • Undgå at være flere sammen og at forsamles i grupper på mere end 10 personer – og hold god afstand uanset hvor mange i er.
  • Følg Sundhedsstyrelsens anvisninger til god håndhygiejne – vask hænder, sprit ofte hænder af og nys/host i ærmet.
  • Vær opmærksom på, at havnekontoret kun er åbent pr. telefon og mail og adgang på kontoret kun er for personalet
  • Hold øje med vores hjemmeside, hvor vi vil informere om situationen løbende.

 

Pas på jer selv og hinanden!

Ole Skjaerbaek
Formand